Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mezinárodní projektové setkání

DEN 1

V pondělí 3. 10. jsme ve škole přivítali zahraniční účastníky projektu „Udržitelný rozvoj: možná řešení“. Po prohlídce školy se 19 studentů z Finska, Francie, Portugalska a Řecka zapojilo do výuky v několika třídách. Pomáhali vyrábět levandule, řešili s žáky matematické úlohy, vyprávěli o své zemi. Společným jazykem se stal anglický jazyk. Díky pěkným nástěnkám získali informace o celkovém dění ve škole.

Během slavnostního zahájení vystoupil pěvecký sbor Koblížci a jeho hosté, folklorní kroužek představil lidové tance, jeden z nich jsme později naše hosty naučili během seznamovacích her. Odpoledne jsme měli možnost diskutovat o cílech našeho projektu s představiteli města Ostravy, například s Mgr. Hoffmanovou, vedoucí odboru sportu a školství.

První den ukončila prohlídka centra Ostravy a návrat k rodinám, které je dočasně ubytovaly. Moc děkujeme všem žákům, učitelům a rodičům za připravení bohatého programu, upečení pohoštění pro naše hosty a poskytnutí svých domovů.

DEN 2

V úterý 4. 10. pokračoval projekt „Udržitelný rozvoj: možná řešení“. Devatenáct studentů z Finska, Francie, Portugalska a Řecka dopoledne navštívilo DOV, technické muzeum U6. Doprovázeli je žáci druhého stupně, kteří se zapojili do tohoto tříletého projektu, mnozí z nich také ubytovali naše hosty. Společně se seznamovali s průmyslovou historií Ostravy a experimentovali.

Odpolední prohlídka nakloněného kostela svatého Petra z Alkantary, který se nachází u Karviné, názorně demonstrovala vliv poddolování na krajinu a budovy.

Na závěr účastníci měřili kvalitu vody v laguně na haldě Hrabůvka a zjistili, že je stejně kvalitní jako voda v bazénu.

DEN 3

Ve středu 5. 10. se účastníci mezinárodního projektu „Udržitelný rozvoj: možná řešení“ seznámili s různými způsoby ruční výroby a zdobení svíček v továrně UNIPAR v Rožnově nad Bečvou.

Pak na Pustevnách ochutnali tradiční česká jídla, dřevěné stavby a pozorovali změny způsobené kůrovcem, větrem a lidskou činností. Studenti ze zahraničních škol byli překvapeni rozdílným složením lesa, v Portugalsku ho prakticky nemají a ve Finsku převládají borovice. Všichni obdivovali listnaté stromy, které nyní mění barvu, a krásný výhled do údolí.

Poslední zastávka byla ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde účastníci projektu zkoumali vzorky vody z řeky Ondřejnice. A žáci 9. B odebrali vzorky z Ostravice. Pro vyhodnocení barevné škály na testovacím proužku využili své mobiliní telefony.

DEN 4

Ve čtvrtek 6. 10. pokračoval program projektu Erasmus+ „Udržitelný rozvoj: možná řešení“ v tepelné elektrárně Třebovice. Průvodce nás anglicky seznámil se složitými procesy používanými při výrobě elektrické energie z uhlí a s tím, jak v elektrárně soustavně zdokonalují postupy čištění vzduchu.

A samozřejmě nechyběla návštěva hornického muzea na Landeku. Do důlní expozice jsme sfárali původní těžní klecí. V tmavých chodbách byla názorně prezentovaná fyzicky náročná práce havířů. Profesi důlních záchranářů byla věnovaná samostatná expozice.

DEN 5

V pátek 7. 10. proběhl poslední den projektu Erasmus+ „Udržitelný rozvoj: možná řešení“ v zoologické zahradě. Po přednášce o programech na záchranu ohrožených druhů se žáci rozdělili do smíšených mezinárodních týmů a společně plnili poznávací a kreativní úkoly spojené s prohlídkou chovaných druhů. Překvapila nás informace, že studenti z Řecka jsou v ZOO poprvé, protože mají pouze jednu v Aténách. Společný program ukončily prezentace studentů, ve kterých představili své země a školy, a předání dárků všem zahraničním hostům.

Velké poděkování patří za každodenní péči všem rodinám, které studenty na týden ubytovaly a připravovaly jim snídaně, večeře a také program. Nesmíme zapomenout ani na učitele, které na fotografiích neuvidíte, ale i oni pomáhali připravit diskotéku, pohoštění a drobné dárky. Byl to náročný týden, odměnou jsou navázaná přátelství.

A. Buroňová