Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mezinárodní projekt Erasmus+ „Udržitelný rozvoj: možná řešení“

Projekt zaměřený na životní prostředí, společenské změny a hledání řešení realizujeme společně se školami z Francie, Portugalska, Finska a Řecka od října 2020. Spolupráce žáků již byla navázána pomocí online setkání v prostředí eTwinning Live, Teams, Meet.jit.si a Zoom. Naši žáci připravili pro kamarády vědomostní kviz o České republice a Evropské unii. Seznámili se s prezentacemi žáků z Portugalska, Francie a Řecka. Připravují prezentace naší země, školy a Ostravy v angličtině. 

Plánujeme společné setkání žáků ve Francii v lednu a v květnu v řecké škole. Během setkání se žáci seznámí s problémy dané oblasti, navštíví elektrárny, národní parky a budou společně hledat řešení pro udržení případně zlepšení současného stavu. Věříme, že doba trvání projektu bude prodloužena i do dalšího školního roku, kdy by proběhlo setkání u nás a ve Finsku.   

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.