Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Logopedie

Pro děti s poruchami řeči mateřská škola nabízí:

  • umístění dítěte do třídy zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona
  • zajištění kvalitní průběžné logopedické péče logopedem u diagnostikovaných dětí
  • každoroční depistáž vedená logopedem SPC pro vady řeči
  • zajištění těsné spolupráce mezi logopedem, učitelkami a rodiči dítěte
  • realizaci logopedických chvilek v rámci logopedické prevence