Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Konzultační hodiny pedagogů

Veškeré konzultace rodičů nebo žáků je nutno dohodnout předem. V případě provozních a klasifikačních porad nebo v případě dalšího vzdělávání učitele budou konzultační hodiny přesunuty na jiný termín. Konzultační hodiny učitelů jsou pro školní rok stanoveny jednotně.

Termín:

úterý 15:30 – 16:30 hodin
(vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)

Konzultační  hodiny vedení školy:

Mgr. PABJAN Marek (ředitel školy):
konzultace po předešlé telefonické či emailové domluvě

Mgr. JAKŠ Marek (statutární zástupce ředitele):
konzultace po předešlé telefonické či emailové domluvě

Konzultační hodiny školního metodika prevence: 

Bc. et Mgr. Jan Plečka, Mgr. Lenka Kolompárová
pondělí 14:00 – 15:00 hodin
úterý 14:30 – 15:30 hodin
(vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)

Konzultační hodiny výchovného poradce:

Mgr. Hana Doležalová 
úterý 14:30 – 15:30 hodin
(vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)

Přehledný seznam pedagogů školy najdete pod odkazem Pedagogický sbor.  Rozvrhy jednotlivých učitelů lze nalézt pod odkazem Rozvrhy učitelů.