Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Konzultační hodiny pedagogů

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky

Veškeré konzultace rodičů nebo žáků je nutno dohodnout předem. V případě provozních a klasifikačních porad nebo v případě dalšího vzdělávání učitele budou konzultační hodiny přesunuty na jiný termín. Konzultační hodiny učitelů jsou pro školní rok stanoveny jednotně.

Termín:
úterý 15:30 – 16:30 hodin
(vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)


Konzultační hodiny školního metodika prevence: 

Bc. et Mgr. Jan Plečka, Mgr. Lenka Kolompárová
pondělí 14:00 – 15:00 hodin
úterý 14:30 – 15:30 hodin
(vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)


Konzultační hodiny výchovného poradce:

Mgr. Hana Doležalová 
úterý 14:30 – 15:30 hodin
(vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)


Přehledný seznam pedagogů školy najdete pod odkazem Pedagogický sbor

Rozvrhy jednotlivých učitelů lze nalézt pod odkazem Rozvrhy učitelů.


Konzultační  hodiny vedení školy:

Mgr. PABJAN Marek (ředitel školy):
konzultace po předešlé telefonické či emailové domluvě

Mgr. JAKŠ Marek (statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ):
konzultace po předešlé telefonické či emailové domluvě

Mgr. VANKOVÁ Vladimíra (zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ):
konzultace po předešlé telefonické či emailové domluvě