Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Jak vypadá den

Provoz mateřské školy je zajištěn od 6:15 do 16:30.

6:15 – 7:00 scházení dětí ve třídě Sovičky
7:00 – 8:30 scházení dětí ve vlastní třídě

Ranní program:
 • individuální péče o děti
 • příležitost k uplatnění spontánního pohybu
 • hry ve skupinkách
 • hry v koutcích
 • podněcování dětí k vlastní aktivitě
 • ranní cvičení
Dopolední program:
 • hygiena
 • svačina
 • ranní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)
 • didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)
Pobyt venku:
 • vedení dětí k samostatnosti a sebeobsluze při oblékání
 • herní činnosti na zahradě mateřské školy (herní sestavy, pískoviště, koloběžky apod.)
 • vycházky do okolí (Bělský les)
 • seznamování s přírodou
 • při nepříznivém počasí je zajištěn náhradní program v MŠ
Oběd, hygiena
12:15 – 12:45 rozcházení dětí, které chodí po obědě domů
Klidová část dne:
 • převlékání dětí
 • čtení pohádek, relaxace, odpočinek
 • vstávání, úklid lůžkovin
Odpolední program:
 • svačina
 • odpolední zájmové činnosti
 • spontánní hry
 • individuální práce s dětmi
 • v období příznivého počasí jsou děti na zahradě MŠ

Jak vypadá den Žabky

 • 6:15 – 8:15 
 • Spontánní hry a sportovní aktivity dětí
 • Řízené vzdělávací činnosti v souladu s tématickým plánem (pracovní listy, grafomotorika, pracovní a výtvarné činnosti apod.)
 • Individuální práce s dětmi
 • 8:15 – 8:30 
 • Komunitní kruh 
 • 8:30- 9:00
 • Řízené pohybové aktivity (lokomoční a zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry)
 • 9:00 – 9:20 
 • Hygiena
 • Svačina ve školní jídelně 
 • 9:20 – 10:00
 • Řízené činnosti v souladu s tématickým plánem, ve kterých se střídají a prolínají všechny výchovné složky, metoda dobrého startu
 • 10:00 – 11:30 
 • Pobyt venku, hygiena
 • 11:30 – 12:00
 • Oběd ve školní jídelně
 • 12:00 -13:00  
 • Relaxace, poslech četby, relaxační hudby
 • 13:00 – 14:00 
 • Hygiena, úklid 
 • Řízené pohybové aktivity, hudebně pohybové hry, hejného metoda 
 • 14:00 
 • Hygiena a svačina
 • 14:20 – 16:30
 • Spontánní hry a sportovní aktivity dětí
 • Řízené vzdělávací činnosti v souladu s tématickým plánem (pracovní listy, grafomotorika, pracovní a výtvarné činnosti apod.)
 • Individuální práce s dětmi
 • 16:30
 • Uzavření třídy
 • 14:45 – 16:30 rozcházení dětí domů


V průběhu dne pitný režim- nabídka vody, čaje, k dispozici je také ovoce a zelenina.

Jak vypadá den předškoláků

Děti po příchodu nahlásí svůj odpolední odchod domů.
Vyberou si z nabídky vody, čaje, k dispozici je také ovoce.

 • Individuální práce s dětmi.
 • Hry a volnočasové aktivity dětí.
 • Pohybové aktivity (lokomoční a zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry).
 • Hygiena.
 • Dopolední svačina (děti si samy chystají a odnášejí svačinu a nádobí).
 • Komunitní kruh ( rozhovory o prožitcích dětí).
 • Řízené činnosti v souladu s tématickým plánem, ve kterých se střídají a prolínají všechny výchovné složky, metoda dobrého startu.
 • Pobyt venku ( každodenně,vyjma nepříznivých podmínek).
 • Oběd ( děti si samy chystají a sklízí prostírání, vázy, nádobí a příbory).
 • Hygiena ( čištění zubů).
 • Příprava na odpočinek, relaxace.
 • Řízené činnosti (pracovní listy,grafomotorika,pracovní výchova).
 • Odpolední svačina.
 • Hry, zájmové aktivity, kroužky.

Jak vypadá den dětí 3-5 let

Ranní program:
 • individuální péče o děti
 • příležitost k uplatnění spontánního pohybu
 • hry ve skupinkách
 • hry v koutcích
 • podněcování dětí k vlastní aktivitě
 • ranní cvičení
Dopolední program:
 • hygiena
 • svačina
 • ranní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)
 • didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)
Pobyt venku:
 • vedení dětí k samostatnosti a sebeobsluze při oblékání
 • herní činnosti na zahradě mateřské školy (herní sestavy, pískoviště, koloběžky apod.)
 • vycházky do okolí (Bělský les)
 • seznamování s přírodou
 • při nepříznivém počasí je zajištěn náhradní program v MŠ
Oběd, hygiena
12:15 – 12:45 rozcházení dětí, které chodí po obědě domů
Klidová část dne:
 • převlékání dětí
 • čtení pohádek, relaxace, odpočinek
 • vstávání, úklid lůžkovin
Odpolední program:
 • svačina
 • odpolední zájmové činnosti
 • spontánní hry
 • individuální práce s dětmi
 • v období příznivého počasí jsou děti na zahradě MŠ
15:00 – 16:30 rozcházení dětí domů