Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Informace pro zákonné zástupce žáků na distanční výuce

Vážení zákonní zástupci,

žádáme Vás o odhlášení obědů po dobu trvání distanční výuky ve třídách, které jsou v karanténě.