Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Informace o významné změně stravování ve dnech 7. a 8. února 2022

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu nenadálých izolací a karantén v kolektivu kuchařek školní jídelny jsme nuceni k tomuto nouzovému řešení stravování žáků ve dnech 7. a pravděpodobně 8. února 2022. Namísto běžného oběda žáci obdrží obloženou bagetu či sendvič, zajištěn nebude ani standardní pitný režim. Doba výdeje stravy zůstane prozatím beze změny, bezlepková dieta bude zajištěna. Vzhledem k možným změnám prosím sledujte budoucí aktualizace těchto informací.

Zdůvodnění:

Během tohoto víkendu několik pracovnic provozu ŠJ včetně vedoucí jídelny obdrželo od krajské hygienické stanice zprávy o nařízení karantény z důvodu kontaktu s osobou pozitivní na nemoc covid-19; další pracovnice jsou v izolaci nebo pracovní neschopnosti. V daný okamžik bylo přihlášeno přes 720 obědů. V takový moment není v silách organizace zajistit obsluhu potřebných kuchyňských zařízení ani obsluhu mycího procesu, jelikož nádobí během jednoho dne prochází několikerým mytím. Podařilo se nám zajistit dodavatele, jenž zabezpečí alespoň výše uvedené řešení. Na tuto událost se nevztahuje novela pandemického zákona, která vstupuje v platnost 7. února 2022, jelikož tato se dotýká pouze absence pedagogických pracovníků, nikoli nepedagogických, jimiž jsou kuchařky. Pokud strávník nesouhlasí s tímto řešením, může si stravu odhlásit. Upozorňujeme však zákonné zástupce žáků, účastnících se zájmového vzdělávání ve školní družině, že tito žáci se dle platných právních předpisů bez odebrání stravy ve školní jídelně nemohou odpolední družiny účastnit.

Jsme si vědomi, že toto řešení není ideální, ale jsme vedeni snahou v maximální míře zajistit jak stravování, tak vzdělávání a co nejméně komplikovat situaci zákonným zástupcům, protože další možností by bylo jedině ředitelské volno. V tuto chvíli doufáme v návrat k normálnímu režimu od středy 9. února 2022. Věříme ve Vaše porozumění.

S pozdravem

Mgr. Marek Pabjan, MBA