Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Informace ke školní družině ve šk. roce 2022/2023

Zahájení školní družiny ve školním roce 2022/2023 bude probíhat od 1. 9. 2022, a to od 6:00-17:00. Zkontrolujte si prosím, zda jste provedli platbu za školní družinu nebo, že se Vám platba nevrátila zpět. Informace k platbě naleznete na webových stránkách naší školy v záložce školní družina – úplata za ŠD. 

Ranní družina probíhá pouze v budově školní družiny (nad jídelnou). Své děti můžete přivést od 6:00 do 7:30 (po 7:30 již žáky nepřijímáme a musí počkat před budovou školy na otevření školy). Před výukou žáky 2.–4. tříd odvede paní vychovatelka do šatny na hlavní budově.   

Odpolední družina: v odpolední družině budou žáci ve svých odděleních a od 16:00 budou všichni žáci odvedeni do budovy ŠD (nad jídelnou), kde mohou být do 17:00. V případě, že Vaše dítě odchází samo, nezapomeňte tuto informaci písemně doložit již od prvního školního dne. Nezapomeňte prosím, že v době od 13:45–15:00se žáci na naší škole nevyzvedávají ani neodcházejí sami z důvodu společné zájmové činnosti (pobyt venku, v tělocvičně, v počítačové učebně, výtvarné tvoření a další společné aktivity).  

Rozpis oddělení 

Budova školní družiny (nad jídelnou)

oddělenítřídy v odděleníchpaní vychovatelka
1. oddělení1. B + 1. C + 3. A ½Darina Polášková
2. oddělení1. D + 3. C ½Kateřina Bojdová
3. oddělení1. A + 3. A ½ Iveta Kokrdová

Hlavní budova školy 

oddělenítřídy v odděleníchpaní vychovatelka
4. oddělení2. D + 3. C ½ Magdaléna Školová
5. oddělení2. C + 4. DLudmila Šimůnková
6. oddělení2. B + 3. BLucie Špačková
7. oddělení2. A + 4. CBarbora Ptáčková
8. oddělení3. D + 4. AKateřina Nováčková