Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Informace k vyzvedávání žáků ze školní družiny

Provozní doba školní družiny šk. r. 2020/2021

Ranní družina 6:00 – 8:15. Příjem žáků do 7:30, následně po ukončení výuky do 17:00

Vchod do hlavní budovy  – po dobu rekonstrukce hlavního vchodu bude využíván jako hlavní vstup do školy boční vchod pod tělocvičnou.  .

DatumRanní družinaOdpolední družina
1.9. 20206:00 – 8:15 9:00 – 17:00
2.9. 20206:00 – 8:1510:00 – 17:00
3. – 4. 9. 20206:00 – 8:1511:00 – 17:00
od 7. 9. 20206:00 – 8:1511:55 – 17:00

Upozornění o umístění žáků v budovách školy a odchodech žáků po výuce nebo ze školní družiny domů šk.r. 2020/1921

Školní rok 2020/2021: Žáci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D a 3.B, mají školní družinu po ukončení výuky v budově školní družiny nad jídelnou. Ostatní žáci mají školní družinu na hlavní budově školy. Činnost družiny na hlavní budově probíhá každý den do 16:00, poté se žáci přesouvají do prostor školní družiny nad jídelnou.

Žáci, kteří navštěvují ŠD, musí mít napsáno a sami vědět jak budou odcházet v prvních dnech domů a také v den vysvědčení na závěr školního roku (sám, v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby). Tato informace je velmí nutná z důvodu bezpečnosti již od prvního dne daného školního roku a musí obsahovat datum a podpis rodiče. V případě, že žák nemá toto mimořádné písemné sdělení budeme postupovat dle odevzdaného zápisního listu žáka pro daný školní rok.

 Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček