Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Evoluce K15

Projekt Evoluce K15 je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit,  spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.     
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace je příjemcem dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013713
Název projektu: Evoluce K 15
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 01. 05. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2021