Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Popis a cíle programu:

Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zvýšená podpora při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu  nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

Financování programu:

Finanční prostředky jsou poskytovány z finanční podpory EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“