Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Školní vzdělávací program

Základní a mateřská škola Kosmonautů 15 byla zařazena od roku 2004 do projektu pilotních škol, které ověřovaly tvorbu školních vzdělávacích programů.

Současný Školní vzdělávací program K15 č.j. ZSMSOZ-226/2016 je s dalšími aktualizovanými přílohami zpracován v souladu se změnami RVP ZV 2017.


Plné znění dokumentu je k nahlédnutí na ředitelství školy.