Kalendář akcí

Čtvrtek 01.01. 1970

Organizace provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci, zde uvádíme několik základních zdrojů informací ohledně střídavého návratu dětí 1. stupně ZŠ od 12. 4. 2021: Organizace provozu školy K15 od 12. 4. 2021. Manuál COVID-19 testování ve školách. Instruktážní video vytvořené MŠMT k testování žáků. Leták vytvořený MŠMT pro rodiče. Leták vytvořený MŠMT pro žáky.

Čtvrtek 01.01. 1970

Online zápis

Online zápis probíhá ve dnech 1.-25. 4. 2021.

Čtvrtek 01.04. 2021

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci, obecné informace k průběhu letošního zápisu do prvních tříd naleznete zde. Aktuální leták s informací o možnosti rezervace individuální konzultace a prohlídky školy (letošní alternativa pro každoroční den otevřených dveří) k dispozici zde. Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Úterý 13.04. 2021

Třídní schůzky

Úterý 13.04. 2021

Konzultační hodiny pedagogů

každé úterý 15:30 – 16:30 hodin (vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)

Úterý 13.04. 2021
Neděle 02.05. 2021

Zápis dětí do MŠ

2.–13. 5. 2021

Pondělí 03.05. 2021
Úterý 04.05. 2021
Úterý 11.05. 2021

Testování dětí do budoucí první bilingvní třídy

11.–12. 5. 2021

Středa 02.06. 2021
Čtvrtek 03.06. 2021
Úterý 08.06. 2021

Třídní schůzky pro žáky 1.–9. tříd

(individuální konzultace)

Úterý 15.06. 2021
Čtvrtek 01.07. 2021

Hlavní prázdniny

1. 7. 2021–31. 8. 2021