Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Cambridge zkoušky – úspěch!

Dne 23.11.2021 jsme my, třída 9.D společně s jednou žákyní z 8.D psali zkoušky Cambridge English. Připravovali jsme se na tyto zkoušky dost dlouho za pomocí našeho pana třídního učitele Pavla Bednaříka. Měli jsme každý na výběr, jakou úroveň angličtiny si zvolíme. Nakonec psalo šest žáků zkoušku B1 (PET) a osm žáků zkoušku B2(FCE).

A jak celý den vlastně probíhal? V 8:30 jsme měli všichni sraz před školou, kde si nás vyzvednul pan učitel Bednařík a šli jsme do čtvrtého patra. Rozdělili jsme se podle úrovní zkoušek do dvou tříd, kde na nás čekala paní z jazykové školy HELLO a začala příprava.

 První nám vzala telefony a nesměli jsme mít u sebe nic, co by obsahovalo anglický text. Poté jsme si sedli do lavic, které byly označeny naším jménem a začala samotná zkouška. Zkouška B1 obsahovala čtyři části: 1. Reading, 2. Writing, 3. Listening, 4. Speaking, zkouška B2 pět částí: 1. Reading, 2.Use of English, 3. Writing, 4.Listening a 5. Speaking.

Zkoušky začaly v devět hodin a trvaly přibližně čtyři hodiny. Psali jsme úroveň B1, doporučujeme tuto zkoušku všem těm, kteří chtějí mít certifikát na trochu lehčí úrovni. Nám osobně to přišlo v pohodě a tímto povzbuzujeme všechny žáky, kteří o certifikátu uvažují. Tyto testy mají navíc spoustu výhod, nejenže získáte pár bodů pro přijímací řízení na střední školu, ale také máte v současné době na některých školách hotovou školní maturitní část z angličtiny, ale uvidíme, jak to bude v budoucnosti.

Nakonec jsme všichni zkoušky úspěšně zvládli, dokonce Anna Krčmařová zvládla zkoušku o úroveň výše, C1, kterou má i náš pan učitel Bednařík.

Přejeme všem, kteří se na tuto zkoušku chystají, hodně štěstí a úspěšný výsledek.

Stela Pavelková a Nikol Sedláková, 9.D