Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Nejčastější dotazy

Musí mé dítě před vstupem do 1. třídy umět anglicky?
Ne, nemusí.

Pokračuje bilingvní výuka i na druhém stupni?
Ano, po celou dobu povinné školní docházky.

Co když bude mít dítě ve škole problém, nebude zvládat?
Problémy vyřešíme.

Je moje dítě dostatečně nadané, aby bylo vřazeno do bilingvní třídy a bylo úspěšné?
Děti i jejich nadání si otestujeme. Doporučujeme se také dotázat Vaší paní učitelky z mateřské školy. Zná Vaše dítě dobře, má možnost srovnání s vrstevnáky a je pedagogicky fundovaná Vám podat informaci o míře nadání Vašeho dítěte.