Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Aktuální informace ŠD

Návrat žáků 1., 2. a logopedických tříd od 4. 1. 2021


Provozní doba školní družiny od 4.1. 2021

Po6:30 – 8:0511:55 – 16:00
Út6:30 – 8:0511:55 – 16:00
St6:30 – 8:0511:55 – 16:00
Čt6:30 – 8:0511:55 – 16:00
6:30 – 8:0511:55 – 16:00

Ranní družina

Ranní družina bude v provozu pro žáky 1., 2. a 3. tříd. Žáci 1. tříd budou v budově ŠD ve svých třídách. Žáci 2. tříd a 3.C budou na hlavní budově ve svých třídách, 3.C bude v době družiny v přízemí ve třídě 3.D.

Žáci mohou přijít do ranní družiny v 6:30, 7:00 a 7:30, mimo tento čas nebudou do budovy vpuštěni. Před vstupem do školy jsou všichni žáci povinni nasadit si ochranu dýchacích cest (roušku).

Odpolední družina

Odpolední družina bude v provozu pro žáky 1. – 5. tříd. Žáci 1. tříd a 5.C budou v budově ŠD a žáci 2. – 4. tříd budou na hlavní budově.

Dodržujte prosím tyto zásady:

  • Při vyzvedávání dětí se v obou budovách školy zdržte jen nezbytně dlouhou dobu (nahlášení jména dítěte), poté vyčkejte před budovou školy.
  • Do budovy školy vcházejte vždy s ochranou dýchacích cest. 
  • Dodržujte prosím čas pro nevyzvedávání dětí mezi 13:45 – 15:00, z důvodu společné zájmové činnosti či procházky.

Vychovatelé ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15