Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Časopis Kosmos

Nově od 15. 11. 2021 je spuštěn náš nový blog nahrazující starý časopis Kosmos. Vždy 15. v měsíci bude nové vydání.

Více informací naleznete zde.


Milí čtenáři,

od roku 2011 má školní časopis Kosmos podobu nepříliš vzdálenou blogu, kdy jednotlivé texty jsou řazeny dle data vydání. Máme za to, že tato struktura časopisu je přehledná, a zpravodajské články referující o dění na škole zde získávají na aktuálnosti, jelikož šéfredaktor jednotlivé příspěvky může publikovat ihned po obdržení. Odkazy na články v podobě „pdf“ souborů naleznete pod tímto úvodním textem, přičemž tři odkazy z roku 2010 jsou ještě ucelená čísla z doby, kdy časopis ještě naposledy vycházel v tištěné podobě. Věříme, že atraktivní vzhled webu a moderní podoba časopisu přilákají do řad našich současných redaktorů nové tváře. Budeme rádi za každý příspěvek našich žáků, ale ke spolupráci zveme nově i rodiče či jiné osoby jakkoli spjaté s naší školou. Vámi vytvořené texty prosím zasílejte nejlépe ve „wordovských“ souborech na e-mail p.kuril@kosmonautu15.cz, kde si je vyzvedne šéfredaktor k revizi a vyvěšení na web.

Příjemně strávený čas při prohlížení nových internetových stránek, při četbě školního časopisu nebo při tvorbě vlastních příspěvků Vám přeje

Mgr. Petr Kuřil, šéfredaktor

Kosmos 2021

25. 2. 2021, Rozhovor s paní učitelkou Gavlovou (Anna Laštíková, 8. B)
5. 3. 2021, Rozhovor s panem učitelem Plečkou (Natálie Kudelová, 7. A)
16. 4. 2021, Rozhovor s panem učitelem Titzem (Eliška Veškrnová, Karin Mikulcová, 8. B)
24. 5. 2021, Rozhovor s panem učitelem Zdařilem (Tereza Vargová, Vít Muri, 6. A)
3. 6. 2021, Rozhovor s panem učitelem Krasickým (Vendula Navrátilová, 6. B)
29. 6. 2021, Rozhovor s paní učitelkou Monikou Havlíkovou (Jana Lombárová, 6. B)

Kosmos 2020

14. 1. 2020, Rozhovor s paní učitelkou Leitzke (Filip Titlbach, 9. A)
16. 1. 2020, Mikuláš 2019 (Patrik Stachovský, 9. B)
21. 1. 2020, Florbalový turnaj (Filip Puzoň, Dominik Gajda, 9. B)
5. 2. 2020, Výstava Cosmos Discovery (Adam Pavelka, 6. A)
17. 2. 2020, Recenze PC hry League Of Legends (Daniel Svěrkot, 6. A)
2. 3. 2020, Zeměpisná olympiáda (Martin Basta, Natálie Kudelová, 6. A)
25. 4. 2020, Úvaha: Život v době koronavirové (Kateřina Gorolová, 9. A)
6. 5. 2020, Úvaha: Život v době koronavirové (Eliška Svetlíková, 9. A)