Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Aktivity školy

Naše škola je pověstná neskutečně pestrou nabídkou aktivit nejen vzdělávacích, ale i volnočasových. Působí u nás i několik organizací a sportovních klubů, které se věnujím našim dětem. Ze sportu můžeme jmenovat fotbal, jenž je u nás tradiční od samého počátku a jenž u nás zajišťuje FC Ostrava-Jih (bývalý FC NH Classic Ostrava), basketbal (SBŠ Ostrava), nově také judo (1. JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA), volejbal ŠSK Ostrava a mnoho dalších sportů v rámci činnosti školní družiny a školního klubu. 

Nejen sportem živ je člověk, proto nabízíme našim žákům možnost realizovat se také v kulturních aktivitách. Součástí naší organizace je dětský pěvecký sbor, který nese název Koblížci (v jeho řadách jsou žáci prvního stupně ZŠ). Toto pěvecké „těleso“ vede a řídí kolegyně Mgr. Adéla Malecová.

Ve volném čase si naše děti sice často hrají, ale taktéž se vzdělávají. Například v kroužcích anglického jazyka, kroužku environmentální výchovy v rámci projektu Praklíč K15, či se učí vědecky bádat díky našemu zapojení do projektu Metodického a evaluačního centra Ostravské univerzity Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.

Další informace