Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Akce MŠ P. Lumumby 25

Zahradní karneval

Zahajovací akce každého školního roku pro rodiče s dětmi na školní zahradě zahrnující tanec, hry, workshop, občerstvení a různé atrakce.

Drakiáda

Na podzim, v odpoledních hodinách se koná na louce u Bělského lesa školní Drakiáda. Jedná se o akci, kdy tatínkové a maminky společně s dětmi pouští draky a paní učitelky jsou zde v roli koordinátorů a fotografů.

Broučkiáda

Druhá podzimní akce pro rodiče s dětmi,organizovaná v závěru podzimu. V průběhu odpoledne rodiče s dětmi vyrobí v MŠ lampión, se kterým se pak společně s celou školkou vydají průvodem kolem budovy MŠ. Závěr probíhá na školní zahradě. Děti jsou odměněny a všichni mají možnost si zatancovat.

Mikuláš v MŠ

Mikulášská návštěva v MŠ organizována pedagogy a žáky 9. ročníků ZŠ Kosmonautů 15. Žáci z devátých tříd jsou převlečeni za Mikuláše, anděly a čerty a postupně prochází všemi třídami MŠ  a odměňují všechny předškoláčky mikulášským balíčkem.

Vánoční a velikonoční tvůrčí dílna

Tradiční akce související s vánočními a velikonočními svátky. Ve svátečním čase se mohou rodiče zastavit, zpomalit a užít si atmosféru se svými dětmi při lepení ozdob, výroby přání, zdobení perníčků, kraslic apod.

Vánoce v MŠ

Vánoční dopoledne spojené se zpíváním koled, výrobou vánočních svícnů z jablíček a s vánoční nadílkou pod stromečkem.

Den na bílo

Den na bílo se koná v zimních měsících, při dobrých sněhových podmínkách. Celá školka oblékne do bílé barvy, malujeme bílou barvou, sportujeme a závodíme v bílých disciplínách, vyrábíme si bílé ozdoby a pokrývky hlavy a nakonec si při pobytu venku vyžijeme bílou, zasněženou školní zahradu.

Karneval

Dopolední aktivita MŠ. Děti si v průběhu karnevalového týdne zdobí třídu, vyrábí škarabošky a masky. Následuje Karnevalové dopoledne, kdy děti přichází do MŠ v karnevalových kostýmech a paní učitelky pro ně připravují soutěže, tanec, zábavné hry a odměny.

Divadelní představení

Návštěvy divadelních společností v mateřské škole v dopoledních hodinách.

 

Návštěva Divadla loutek Ostrava

V jarních měsících konaný výjezd autobusovou přepravou do Divadla loutek na pohádkové představení.

Beseda s Městskou policií Ostrava

Dvě besedy na téma BESIP a správné a bezpečné chování dětí v krizových situacích ( ztracení dítěte v obchodě, v dopravním prostředku, při kontaktu s cizí osobou apod.) vedené strážníky Městské policie.

Den na žluto

Akce konaná v jarních měsících, v MŠ, vedená učitelkami. Děti i personál MŠ se oblékne do žluté barvy a činnosti tohoto dne jsou inspirovány sluníčkem a pampeliškami.

Škola v přírodě

Týdenní ozdravný pobyt v Beskydech, kterého se přednostně účastní děti, které končí předškolní vzdělávání a nastupují v novém školním roce do ZŠ.

Výlet

Mateřskou školou organizovaný výlet pro děti s odjezdem v ranních hodinách a příjezdem po obědě- např. ZOO Lešná, Dinopark, Ranč Hlučín apod.

Rozloučení s předškoláky

Slavnostní vystoupení předškoláků, které se koná v kině Luna, spojené s pasováním dětí na Školáky a s rozloučením s mateřskou školou.

Besídky

Závěrečné vystoupení dětí pro rodinné příslušníky, mapující celoroční práci dětí v MŠ.

Zahradní piknik

Závěrečná akce na ukončení školního roku pro rodiče s dětmi- posezení na dekách v prostorách školní zahrady, občerstvení zajištěno rodiči formou domácího pečiva, hry, facepatig, skákací hrady a jiné zábavné atrakce.

Akce jsou hrazeny z rozpočtu SRPŠ.

Výše příspěvku do SRPŠ se tvoří podle předpokládaných nákladů na jednotlivé akce.

Plán akcí na 1. pololetí

Září

Plavání se žabičkou- Třída Sovičky
Divadelní představení

Říjen

Dráčkování- akce pro rodiče s dětmi
Plavání se žabičkou- Třída Sovičky
Projektový den s rodiči
Divadelní představení
Knihovna- Sovičky, Lišky, Žabky

Listopad

Světýlkování
Plavání se žabičkou- Třída Sovičky, Žabky
Projektový den s rodiči
Divadelní představení
Knihovna- Sovičky, Lišky, Žabky

Prosinec

Plavání se žabičkou- Třída Žabky
Divadelní představení
Mikulášská nadílka
Vánoční tvůrčí dílna s rodiči
Vánoční nadílka v MŠ

Leden

Den na bílo
Divadelní představení
Projektový den s rodiči
Knihovna- Sovičky, Lišky, Žabky
Jojo park

Plán akcí na 2. pololetí

Únor

Karneval
Miniškolička
Návštěva domova pro seniory
Plavání- Žabky

Březen

Návštěva Galerie výtvarného umění
Miniškolička
Návštěva domova pro seniory

Duben

Květen

Červen

Den dětí
Rozloučení s předškoláky