Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Organizace provozu vyučování ve dnech 4.-8. 9. 2023

Po kliknutí na nadpis viz níže.

Pomůcky pro žáky pro šk. rok 2023/2024

Veškeré pomůcky pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Informace ke školní družině ve školním roce 2023/2024 

Zahájení školní družiny ve školním roce 2023/2024 bude probíhat od 4. 9. 2023, a to od 6:00-17:00. Zkontrolujte si prosím, zda jste provedli platbu za školní družinu, nebo zda se Vám platba nevrátila zpět. Informace k platbě naleznete na webových stránkách naší školy, v záložce školní družina – úplata za ŠD.  

Ranní družina probíhá pouze v budově školní družiny (nad jídelnou). Své děti můžete přivést od 6:00 do 7:30 (po 7:30 již žáky nepřijímáme a musí počkat před budovou školy na otevření školy). Před výukou žáky 2. – 4. tříd převedou vychovatelé do šatny na hlavní budově.  

Odpolední družina: v odpolední družině budou žáci ve svých odděleních a od 16:00 budou všichni žáci převedeni do budovy ŠD (nad jídelnou), kde mohou být nejpozději do 17:00. V případě, že Vaše dítě odchází samo, nezapomeňte tuto informaci písemně doložit již od prvního školního dne. Nezapomeňte prosím, že v době od 13:45–15:00se žáci na naší škole nevyzvedávají ani neodcházejí sami z důvodu společné zájmové činnosti (pobyt venku, v tělocvičně, v počítačové učebně, výtvarné tvoření a další společné aktivity). Dne 4. 9. 2023 si můžete Vaše dítě ze školní družiny vyzvednout i v čase 13:45–15:00.  

Odchod žáka ze školní družiny je možný pouze prostřednictvím doprovodu či samostatného odchodu (tento odchod musí být uveden v zápisním lístku nebo v deníčku). Prostřednictvím SMS či telefonického hovoru není možné žáka z družiny uvolnit.  

Vnitřní řád školní družiny: před nástupem dítěte do školní družiny se seznamte s vnitřním řádem školní družiny. Vnitřní řád ŠD naleznete na webových stránkách naší školy v záložce školní družina – Vnitřní řád ŠD a ŠK. 

V případě dotazů v průběhu školního roku se můžete obrátit na: 

telefonní číslo ŠD: 737 414 269 nebo na e-mailové adresy vychovatelů (naleznete na webových stránkách naší školy v záložce školní družina – kontakty ŠD). 

Rozdělení tříd do oddělení ve školním roce 2023/2024 

Budova školní družiny (nad jídelnou)

oddělenítřídy v odděleníchpaní vychovatelka
1. oddělení1. B + 1. C + 4. BDarina Polášková
2. oddělení1. D + 5. CKateřina Bojdová
3. oddělení1. A + 4. D Iveta Kokrdová

Hlavní budova školy 

oddělenítřídy v odděleníchpan(í) vychovatel(ka)
4. oddělení2. D + 4. CMagdaléna Školová
5. oddělení2. C + 3. DLudmila Šimůnková
6. oddělení2.B + 3.B ½ + 4.ALucie Špačková
7. oddělení2.A + 3.B ½Barbora Ptáčková
8. oddělení3. A + 3. CVladimír Janeček

Kdy a kde můžete Vaše dítě přivést a vyzvednout ze školní družiny: 

Ranní družina: 

  • 6:00–7:30: probíhá pro všechny žáky pouze v budově školní družiny (nad jídelnou).  

Odpolední družina:  

  • od konce výuky – 13:45: v tomto čase budou žáci ve svých odděleních, 
  • od 13:45–15:00se žáci na naší škole nevyzvedávají ani neodcházejí samostatně z důvodu společné zájmové činnosti, 
  • od 15:00–16:00: v tomto čase budou žáci ve svých odděleních, 
  • od 16:00–17:00: budou všichni žáci převedeni do budovy ŠD (nad jídelnou).