Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

DEN ZEMĚ NA K15

Pojďme si společně užít hezký Den Země v pondělí 24. 4. 2023!

Hoď na sebe tuhle barvu!

Jsi náš milý malý prvňáček?! Obleč se nám do barvy červené!

Máš třídu v přízemí?! Hoď se do hnědé!

Máš třídu snad v 1. patře?! Ty nahoď barvu zelenou!

Musíš šplhat až do 2. patra?! Ty se zabal do barvy žluté!

Funíš každý den až do 3. patra?! Vystajluj svůj outfit v barvě modré!

Barevný den na K15!

A. Schilbachová, T. Vargová (plakát)

Prázdniny na Jihu

Ze dvou škol pod jednou střechou jedna ZŠ KOSMONAUTŮ

Vážení zákonní zástupci,

po dohodě se zřizovatelem, MO Ostrava-Jih, Vám níže poskytujeme následující vstupní informace pojednávající o plánovaném sloučení škol ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15:

„Škola tak bude moci v budoucnu efektivněji využívat výukových prostor škol, rozšíří se nabídka vzdělání i volnočasových kroužků a dosáhne na více dotací.

Dosavadní ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu dlouhodobě působí v jednom stavebně propojeném objektu, společně užívají tělocvičny, jídelnu a venkovní sportoviště. Díky sloučení se zjednoduší a zkvalitní také komunikace ohledně využití školního zázemí pro sportovní klub FC Ostrava-Jih, který na škole také působí.

Pro žáky, jejich rodiče a učitele se sloučením nic zásadního nezmění. Současné třídy i metody výuky zůstanou zachovány, stejně jako smlouvy s pedagogy.

Budoucí prvňáčci se při dubnových zápisech pro školní rok 2023/2024  zapíší s tím, že od 1. 1. 2024 budou žáky jedné školy pod novým sjednocujícím názvem ZŠ Kosmonautů.

Vedením sloučené školy pověří zřizovatel, městský obvod Ostrava-Jih, dosavadního ředitele ZŠ Kosmonautů 15 Mgr. Marka Pabjana. S návrhem sloučení jsou postupně seznamováni zástupci vedení, školské rady i rodičů obou dotčených škol, sloučení je rovněž konzultováno se zástupci Magistrátu města Ostravy. O návrhu budou jednat zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na červnovém zasedání.  V minulosti městský obvod Ostrava-Jih obdobně postupoval u ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16, a také u ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a ZŠ Klegova 27. Areál bývalé ZŠ Mitušova 8 v současnosti slouží k provozu Neurocentra Arcada a Speciální školy Diakonie ČCE školy pro děti s kombinovanými vadami.“

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci, veškeré potřebné informace k zápisu do naší mateřské školy, který se koná ve dnech 3. 5.-4. 5. 2023, naleznete pod tímto odkazem.

Den otevřených dveří MŠ

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná dne 26. 4. 2023.

News K15 – 11. vydání

Odkaz na blog Kosmos naleznete zde.

OPĚT ÚSPĚCH! CAMBRIDGESKÉ CERTIFIKÁTY!

Tři naši žáci získali certifikát First for schools, dříve FCE for schools, což je ekvivalent úrovně B2.

Třináct žáků dělalo zkoušku Preliminary English Test, zkráceně PET, úroveň B1.

Všichni byli úspěšní a šest z nich zvládlo test tak dobře, že obdrželi certifikát B2!

Všem blahopřejeme!

Pohybový festival mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih 2023

Třída Žabky se dne 29. 3. 2023 zúčastnila pohybového festivalu mateřských škol Ostrava-Jih. Třídu reprezentovali Klára D. a Tomáš S. v disciplíně běh na 50 m, Johana Č. a Šimon H. ve skoku z místa a Eliška V. a Maxmilián D. v hodu medicinbalem. Závod atleti zakončili štafetovým během 6 x 50 m.

Paní učitelky Ivana Kubesová a Lenka Hrochová se snažily připravit účastníky závodu k tréninku na jednotlivé disciplíny s velkým úsilím, péčí a odhodláním.

Ostatní děti třídy Žabky fandily našim závodníkům v atletické hale města Ostravy.

Děti se snažily ze všech sil reprezentovat ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 a jejich úsilí se jim vyplatilo.

Umístily se na 3. stupínku vítězů z celkového počtu 26 zapsaných MŠ.

Získaly medaile, pohár a cenovou poukázku na nákup sportovního materiálu prodejny Decathlon.