Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Provoz školní družiny ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. 1. 2023

Kvůli blížícím se volbám bude ve dnech 26.–27. 1. 2023 (ČT–PÁ) změna v provozu školní družiny. Své děti si v tyto dva dny můžete vyzvednout v libovolný čas. Pokud máte možnost, tak uvítáme kvůli prostorovým podmínkám, když si své děti v tyto dny vyzvednete co nejdříve. 

Tabulka pro přehled, kde své děti ve čtvrtek a v pátek budete vyzvedávat:

1.-3. oddělení (1. třídy, 3. A, 3. C ½): Žáci těchto oddělení budou ve svých odděleních v budově školní družiny (nad jídelnou).
4. oddělení (2. D, 3. C ½):Žáky tohoto oddělení můžete vyzvednout: Ve čtvrtek: od 12:50 v 8. oddělení na hlavní budově školy.  V pátek: od 11:55–12:50 v budově ŠD (nad jídelnou). Ve 12:50 v 8. oddělení na hlavní budově školy.  Od 15:30 tito žáci budou opět v budově ŠD (nad jídelnou).
5.-7. oddělení (2. A, 2. B, 2. C, 3. B, 4. C, 4. D):Žáci těchto oddělení budou od konce výuky přemístěni do budovy školní družiny (nad jídelnou). 
8. oddělení (3. D, 4. A):Žáci 8. oddělení budou ve svém oddělení na hlavní budově do 15:30. Od 15:30 budou žáci přemístěni do budovy školní družiny (nad jídelnou).  

Děkujeme za spolupráci, vychovatelky školní družiny

Projekt tayra

Minulý rok jsme se jako škola rozhodli k symbolické adopci zvířete v Zoo Ostrava. Volbami, jichž se účastnili žáci, byla zvolena naším adoptovaným zvířetem pro tento školní rok tayra. Chtěli bychom si ji připomenout a dozvědět se o ní mnoho zajímavého také prostřednictvím projektu, na který se nyní v lednu a únoru zaměříme. Výsledné práce budou zveřejněny na stránkách školy.

K. Fryková

Lyžařský/snowboardový kurz pro 7. – 9. ročník ZŠ

20. 1.–2. 2. 2023          

Klasifikační pedagogická rada k 1. pololetí

19. 1. 2023

Provoz školní družiny 12. a 13. 1. 2023

Kvůli blížícím se volbám bude ve dnech 12.–13. 1. 2023 (ČT–PÁ) změna v provozu školní družiny. Své děti si v tyto dva dny můžete vyzvednout v libovolný čas. Pokud máte možnost, tak uvítáme kvůli prostorovým podmínkám, když si své děti v tyto dny vyzvednete dříve. 

Tabulka pro přehled, kde své děti ve čtvrtek a v pátek budete vyzvedávat:

1.-3. oddělení (1. třídy, 3. A, 3. C ½): Žáci těchto oddělení budou ve svých odděleních v budově školní družiny (nad jídelnou). 
4. oddělení (2. D, 3. C ½):Žáci tohoto oddělení budou:Ve čtvrtek: od 12:50 v 8. oddělení na hlavní budově školy. V pátek: od 11:55–12:50 v budově ŠD (nad jídelnou). Ve 12:50 budou přemístěni do 8. oddělení na hlavní budově školy. Od 15:30 budou přemístěni do budovy ŠD (nad jídelnou). 
5.-7. oddělení (2. A, 2. B, 2. C, 3. B, 4. C, 4. D):Žáci těchto oddělení budou od konce výuky přemístěni do budovy školní družiny (nad jídelnou). 
8. oddělení (3. D, 4. A):Žáci 8. oddělení budou ve svém oddělení na hlavní budově do 15:30. Od 15:30 budou žáci přemístěni do budovy školní družiny (nad jídelnou).  

Děkujeme za spolupráci, vychovatelky školní družiny