Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Zápis pro ukrajinské děti

Zápis pro ukrajinské děti se bude konat v termínech:

8. 6. 2022            12:00–16:00

9. 6. 2022            12:00–14:00

Více informací v přiloženém dokumentu.

Dotazník – oblast digitálního vzdělávání na základních školách

Vážení zákonní zástupci,

prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká oblasti digitálního vzdělávání na základních školách a především Vašeho pohledu na něj. Dotazník je určen pro rodiče žáků 4. a 8. ročníků a zabere přibližně 5 minut. Odkaz naleznete zde.

Předem děkujeme za spolupráci!

S přáním krásného víkendu
K15

Informace o školní družině pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Vážení zákonní zástupci, prosím, abyste své vyplněné přihlášky do školní družiny pro školní rok 2022/2023 odevzdali 15. 6. 2022 na schůzce pro rodiče budoucích prvních tříd. Přihlášku je možno odevzdat i před schůzkou v libovolný den v čase od 15:30–17:00 v budově školní družiny (nad jídelnou).

Kosmické Pébéčko na K15

Milí žáci, vážení rodiče, 

rádi bychom Vás seznámili s novým projektem „Kosmické Pébéčko na K15“.

Školní participativní rozpočet (Pébéčko) – Pébéčko, z ang. participatory budgeting (PB), je participativní rozpočet pro základní a střední školy. Ž​áci se zapojí do procesu rozhodování o investicích ze školního rozpočtu. Díky Pébéčku přicházejí se svými vlastními nápady a navrhují projekty na zlepšení prostředí ve škole.

V letošním školním roce náš zřizovatel, městský obvod Ostrava-Jih, uvolnil prostředky v celkové výši 30 000,- Kč.

Připravili jsme zde pro Vás webové stránky, které shrnují podstatu projektu a poskytují podrobné informace k realizaci našeho „Kosmického Pébéčka“ v roce 2022, a kde rovněž můžete v reálném čase sledovat návrhy, hlasování a celkový vývoj tohoto projektu.

Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Váženní zákonní zástupci,

prodej stravného bude probíhat 24. 8. – 31. 8. 2022 v čase od 7,00 do 14,00 hod. Připravte si vyplněnou přihlášku, kterou obdržíte na třídních schůzkách pro rodiče žáků budoucích prvních tříd, které proběhnou 15. 6. 2022 od 16,30 hod.

  1. prodej v září je pouze v hotovosti. Následující měsíce probíhá platba stahováním z účtu formou inkasa.

Výsledky zápisu do MŠ P. Lumumby 25, Ostrava-Zábřeh pro školní rok 2022/2023

Po rozkliknutí nadpisu, naleznete pod tímto odkazem rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ. Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat dne 8. 6. 2022 v 16:00 v budově MŠ P. Lumumby 25. Těšíme se na Vás. Vedení MŠ.

Písně a básně pro jarní období