Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

TV soutěž Šikulové

Naši žáci z 1. stupně se zúčastnili tv soutěže Šikulové. Pětičlenné družstvo mělo za úkol vyrobit robota. Úkol zvládli na jedničku a my se těšíme na vysílání tohoto soutěžního pořadu v září!🤖

Z. Sieja

6. vydání News K15

Přicházíme s novým číslem News K15.🎬 Odkaz na blog zde.

MM tým K15

Den otevřených dveří v MŠ U lesa

Milí rodiče,

srdečně Vás zveme dne 25. dubna od 15:30 do 17:00 na Den otevřených dveří. Navštivte naši mateřskou školu, prohlédněte si místa, kde mohou Vaše děti strávit čas v příštím roce, vyzkoušejte si hračky a didaktické pomůcky, přijďte si popovídat s paní učitelkami. A samozřejmě vezměte své děti, na které se zase těšíme my.

Kolektiv MŠ

Zápis do MŠ

Informace pro zápis do naší MŠ naleznete po kliknutí na nadpis zde.

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Informace pro rodiče současných 1. – 4. tříd 

Od 2. května budou žákům rozdány přihlášky do školní družiny. Po obdržení přihlášky, odevzdejte prosím zpět vyplněnou přihlášku do 13. 5. 2022. 

Veškeré informace naleznete na začátku května také v deníčku svého dítěte. Tam informaci podepište, ať víme, zda se k Vám informace spolu s přihláškou dostala. 

„NEBUDEME MÍT ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU“ 

Jestli nemáte zájem o ŠD v příštím školním roce, přihlášku přeškrtněte (abychom věděli, že se k Vám přihláška dostala, jen nemáte zájem), napište jméno dítěte, a že nemáte zájem – podepište a odevzdejte.  

„BUDEME MÍT ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU“  

Informace k vyplnění přihlášky:  

Prosím o řádné a čitelné vyplnění přihlášky z obou stran. Je důležité, abyste uvedli, zda budete využívat ranní družiny a přibližné časy, kdy budete dítě z družiny vyzvedávat (ty můžete kdykoliv během roku upravit). Dále je nutné, abyste uvedli všechny osoby, které mohou dítě vyzvedávat a alespoň dvě funkční telefonní čísla. Pokud dítě bude odcházet samo, musíte uvést přesné časy a zdůraznit, že dítě odchází samo.   

Informace k platbě za školní družinu:  

Informace k platbě jsou uvedeny na složence (složenka bude přiložena k přihlášce) nebo je též naleznete na webových stránkách školy – ŠKOLNÍ DRUŽINA – ÚPLATA ZA ŠD.  

  • Žáci současných 1.–2. tříd: termín zaplacení poplatku za ŠD je nejpozději do 26. 8. 2022
  • Žáci současných 3.–4. tříd:s platbou za školní družinu vyčkejte, až budete mít potvrzeno přijetí Vašeho dítěte do družiny a až budete vyzváni k zaplacení. V případě naplněné kapacity budou přednostně přijati žáci nižších ročníků.  

Pokud se rozhodnete v průběhu prázdnin, že Vaše dítě nebude chodit do ŠD a již jste odevzdali přihlášku, napište prosím SMS na tel. č. 737 414 269 nebo e-mail na i.kokrdova@kosmonautu15.cz (v předmětu e-mailu uveďte prosím: přihláška ŠD NEMÁME ZÁJEM), abychom mohli kontaktovat rodiče žáků, kteří z kapacitních důvodů nemohli být do školní družiny přijati.  

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 

Jak získat přihlášku do ŠD: 

Přihlášku a informace k vyplnění zadní strany přihlášky jste si převzali na sekretariátě školy při vyzvednutí rozhodnutí o přijetí. Pokud jste přihlášku neobdrželi, zažádejte si prosím o přihlášku po informační schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Kde a kdy vyplněnou přihlášku odevzdat: 

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte po informační schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. Pokud přihlášku nemáte, vyplníte ji na místě.  

Informace k platbě za školní družinu: 

Platbu proveďte prosím po odevzdání přihlášky, když budete mít evidenční číslo žáka, které bude sloužit jako variabilní symbol pro identifikaci platby. Nejpozději platbu proveďte do 26. 8. 2022. 

Přihlásíte-li Vaše dítě do družiny a nakonec do družiny nebo do školy nenastoupí: 

Tuto informaci prosím sdělte telefonicky 737 414 269 nebo prostřednictvím e-mailu i.kokrdova@kosmonautu15.cz

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

Letos jsme se konečně vrátili k tradičnímu dni otevřených dveří! Škola byla plná, děti se účastnily zajímavých soutěží a rodiče si prohlédli vše, co naše škola nabízí! Těšíme se zase za rok!

K15

Matematická soutěž Klokan

Nejlepší řešitelé celostátního kola matematické soutěže Klokan (18. 3. 2022) dosáhli i v letošním školním roce vynikajících výsledků a patří k nejlepším v moravskoslezském kraji. V kategorii Benjamin dosáhl žák Lukáš Č. ziskem 114 nejlepšího výsledku v 62-leté historii školy v kategoriích Klokánek až Kadet a stal se absolutním vítězem na naší škole.

Kategorie Cvrček, maximum 90 bodů:
1. místo: Hugo W. (3.C) zvítězil s vynikajícím výsledkem 86 bodů!
2. místo: Karolína P. (3.D) získala 81 bodů
3. místo: David A. (3.D) má 77 bodů

Kategorie Klokánek, maximum 120 bodů:
1. místo: Václav H. (5.A) se ziskem 98 bodů také zařadil mezi nejlepší řešitele v našem kraji
2. místo: Simona K. a Jan F. (oba 4.D) získali 94 bodů
3. místo: Anna K. (5.D) má 91 bodů

Kategorie Benjamin, maximum 120 bodů:
1. místo: Lukáš Č. (7.D) se ziskem 114 bodů zařadil mezi nejlepší řešitele v republice
2. místo: Ondřej K. (7.D) se také zařadil mezi nejlepší řešitele v historii školy se ziskem 104 bodů
3. místo: František Z. (7.D) má 81 bodů

Kategorie Kadet, maximum 120 bodů:
1. místo: Dominik Ch. (9.D) zvítězil se ziskem 83 bodů v nejnáročnější kategorii
2. místo: Martin B. (9.A) dosáhla velmi pěkných 80 bodů
3. místo: Anna K. (9.D) má 72 bodů

Předávání Cambridgeských certifikátů

V úterý 29. 3. 2022 proběhlo na naší škole předávání Cambridgeských certifikátů čtrnácti žákům. Největším úspěchem je zisk certifikátu Advance, což je ekvivalent úrovně C1. Na akci byli pozvaní hosté – Mgr. Andrea Hoffmanová, Ph.D. (náměstkyně primátora města Ostravy) a Mgr. Miroslav Trykar (člen školské rady).

Pretesting

Cambridge Assessment English