Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Běh pro Štěpána

Běh pro Štěpána – Terezka z 5.A , Kačka z 6.B, Tobiáš, Ondřej a Ondřej z 8.B a paní učitelky.❤️

A. Pandit a A. Buroňová

Nebojme se řemesel

Fajnove odpoledne ve Fajne dílně s fajnovyma 👫 z 9.A.👌

#nebojmeseremesel 🔧🪛 #vermikomposter 🐛 #dratovani ❤️ #svarovani 💣 #zamecnictvi 🔑 Fajnová třídní 👩🏿‍🏫😆

#mametalent #dobrejspoj #nespechej #uzsetohonebojime 👌

Informace pro zákonné zástupce žáků na distanční výuce

Vážení zákonní zástupci,

žádáme Vás o odhlášení obědů po dobu trvání distanční výuky ve třídách, které jsou v karanténě.

MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC – ZVÍŘATA VE MĚSTĚ

Projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia

Logo CZ-PL

Název projektu: Mateřské školy bez hranic – Zvířata ve městě 

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002861

Harmonogram realizace projektu: 01.09.2021 – 31.08.2022

Hlavní cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je posílení sítě vazeb a prohloubení spolupráce mezi městským obvodem Ostrava-Jih a městem Wodzisław Śląski v oblasti předškolního vzdělávání. Díky workshopům zaměřeným na ekologii si děti uvědomí význam a důležitost péče o životní prostředí v nadlokálním rozsahu. Společné setkání pedagogů z bou stran hranice, výměna zkušeností a osvědčených postupů pak přispěje ke zlepšení kvality předškolního vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu: 

KA č. 0 – Příprava projektu (01/2020-3/2021)

KA č. 1 – Řízení projektu (09/2021-8/2022)

KA č. 2 – Ekologické divadelní workshopy ve Wodzisławi Śląski (09/2021-05/2022), PL

KA č. 3 – Po stopách zvířátek (10/2021-05/2022, 18.10.2021), CZ

KA č. 4 – Wodzisławští rorýsi – ekologická vzdělávací aktivita (11/2021-05/2022), PL

KA č. 5 – Poznáváme a chráníme ptáky (11/2022-05/2022), CZ

KA č. 6 – Wodzisławské louky a jejich nájemci – ekologická vzdělávací aktivita (03/2022-08/2022), PL

KA č. 7 – Život se včelami (03/2022-08/2022), CZ

Partneři projektu:

Žadatel/Vedoucí partner: Miasto Wodzisław Śląski

CZ projektový partner: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 22 063,60 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 18 754,06 EUR

Mezinárodní projekt Erasmus+ „Udržitelný rozvoj: možná řešení“

Projekt zaměřený na životní prostředí, společenské změny a hledání řešení realizujeme společně se školami z Francie, Portugalska, Finska a Řecka od října 2020. Spolupráce žáků již byla navázána pomocí online setkání v prostředí eTwinning Live, Teams, Meet.jit.si a Zoom. Naši žáci připravili pro kamarády vědomostní kviz o České republice a Evropské unii. Seznámili se s prezentacemi žáků z Portugalska, Francie a Řecka. Připravují prezentace naší země, školy a Ostravy v angličtině. 

Plánujeme společné setkání žáků ve Francii v lednu a v květnu v řecké škole. Během setkání se žáci seznámí s problémy dané oblasti, navštíví elektrárny, národní parky a budou společně hledat řešení pro udržení případně zlepšení současného stavu. Věříme, že doba trvání projektu bude prodloužena i do dalšího školního roku, kdy by proběhlo setkání u nás a ve Finsku.   

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Podzimní inspirace

Děti z 3.A využily kaštany při výuce matematiky a potom z nich vyráběly různé postavičky a předměty. Ve fotogalerii můžeme obdivovat vybrané práce žákyně Lucie Plačkové.

Zdeněk Sieja

Instagram

📱A je to tady!📱 Nově nás najdete také na instagramu!😍 Rychle nás sledujte, odměnou Vám budou novinky, zajímavosti a zábava!😜 Sledujte nás na: https://www.instagram.com/zskosmonautu15/

#K15 #mameinstac #jedemebomby #K15navzdy #socsitepatnactky

Mezinárodní den překladu

Dne 30. září jsme na naší škole oslavili Mezinárodní den překladu (překladatelů). Seznámili jsme děti s jeho patronem – Svatým Jeronýmem, prvním překladatelem bible, a řekli jsme si, proč je práce překladatelů důležitá. Žáci si zkusili přeložit slova nebo celé texty z různých jazyků, poslouchali písně v různých jazycích, zkusili psát například azbukou nebo japonskými znaky. 

Hledáme obličeje našich youtube zpráv

Hledáme obličeje našich youtube zpráv! Pokud se nebojíš stát před kamerou, chceš být velkou hvězdou a kráčet po červeném koberci, tak jsi pro nás ideální kandidát! Neboj se popularity! Potřebujeme holku i kluka.

Budeme se na všechny zájemce těšit v úterý 12. 10. od 8:15 v kabinetu ICT.

Hlaste se u paní učitelky I. Strumínské a pana učitele M. Zdařila.

Těšíme se!

Mediální tým učitelů K15

Mobilní aplikace Bakaláři OnLine je již FUNČKNÍ