Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Projekt Příběh lnu

Rodiče, kteří přišli na nedávné třídní schůzky, mohli zhlédnout ve vestibulu školy výstavu věnovanou lnu. Výstava vznikla jako výstup celoroční projektové práce několika tříd.

Ti, kteří výstavu neviděli, mají možnost podívat se do následující fotogalerie.

Děti ze zúčastněných tříd se seznámily s historií pěstování lnu, s druhy lnu, s potravinami ze lnu, popisovaly stavbu jeho rostlinného těla, vytvořily dvojrozměrné i trojrozměrné výtvarné a rukodělné práce k tématu z různých materiálů, poslouchaly písně k tématu, v českém jazyce se zabývaly tématem lnu v dětské literatuře. Díky zápůjčce z příborské pobočky Muzea Novojičínska si mohly vyzkoušet zpracování lnu na historických nástrojích vochli, drhlenu či trdlici.

Len je univerzální a k přírodě velmi šetrná rostlina, její využití má z hlediska udržitelnosti určitě budoucnost.

Poděkování za účast v projektu patří dětem ze tříd 3. C, 4. C, 5. A, 5. C a jejich vyučujícím Mgr. Evě Vlčkové, Mgr. Vlastě Ležovičové, Mgr. Janě Ščerbové, dále Ing. Pavle Lobodínské za lektorskou spolupráci, Centru tradičních technologií v Příboře za zapůjčení tradičních nástrojů, Mgr. Zdeňku Siejovi za zajištění těchto nástrojů včetně transportu. Video k výstavě připravili Mgr. Marek Jakš a Ing. Miroslav Zdařil.

Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře ze Šablon II, Erasmus + a SRPŠ.

Šárka Purkyňová

Papírny ve Velkých Losinách

Dnes 16. 6. v rámci projektu Erasmus+ nás přivítaly papírny ve Velkých Losinách. To, co jsme viděli ve škole na videu, se nedá srovnat s realitou. Nevěděli jsme, kam koukat dříve. Bylo to skvělé a Vy aspoň koukněte prostřednictvím několika fotografií, jak jsme si den užili.

Žáci 4. C s p. uč. Ležovičovou, 5. C s p. uč. Ščerbovou a p. as. Lopaurovou

Výlet k Velkému mechovému jezírku na Rejvízu v Jeseníkách

Den 11. 6. byl pro nás, žáky 4. C a 5. C, naprosto úžasný. V rámci projektu Erasmus+ jsme se podívali k Velkému mechovému jezírku na Rejvízu v Jeseníkách. Ve škole jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a tady to zažili v praxi. Bylo to SUPER🦋🌲 a už se těšíme, co zažijeme a poznáme ve Velkých Losinách.

Žáci 4. C s p. uč. Ležovičovou, žáci 5. C s p. uč. Ščerbovou, p. as. Lopaurovou, zástupkyně ředitele ZŠ p. Vanková

Od 8. 6. 2021 výuka bez roušek/respirátorů

Vážení zákonní zástupci,

od 8. 6. 2021 platí následující:

  • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Jan Amos Komenský

Od loňského roku až do roku 2022 probíhají národní oslavy výročí Jana Amose Komenského pod záštitou UNESCO. 
Komenského odkazem se inspirovali také učitelé a žáci 5. a 9. ročníku naší školy v rámci projektové výuky napříč předměty českého jazyka, vlastivědy, ICT a výtvarné výchovy. Při návštěvě školy v době třídních schůzek si můžete výsledky společné práce prohlédnout na výstavě v prvním meziposchodí.  

Za spolupráci všem, kteří se aktivit zúčastnili, děkuje organizátorka projektu Šárka Purkyňová. 

Pohádkový les

Milé děti a vážení rodiče, 
srdečně Vás zveme na akci nazvanou: „Pohádkový les“, která se bude konat dne 10. 6. od 14:45 do 16:15. Vydejte se s námi na cestu Bělským lesem, kde pro Vás budou připraveny pohádkové úkoly a také pohádkové odměny. Start i cíl u MŠ. PO celou dobu akce si rodiče zodpovídají za své děti. Akce je spolufinancována ÚMOb-Jih.

Těšíme se na Vás,

Kolektiv MŠ

Třídní schůzky ZŠ 8. 6. 2021

Vážení zákonní zástupci,

dne 8. 6. 2021 od 16:30 hod. proběhnou třídní schůzky, tentokráte v prezenčním režimu. V tomto termínu proběhnou také volby do školské rady. Pokud chcete navrhnout kandidáta na člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, učiňte tak prosím prostřednictvím třídních učitelů do 7. 6. 2021 8:00 hod.

Škola sice není oprávněna kontrolovat níže uvedená potvrzení, ale pro účast na třídních schůzkách prosím mějte u sebe:

a) potvrzení o negativním testu (PCR test ne starší 7 dní, Ag test ne starší 3 dny),

b) potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech,

c) potvrzením o očkování (nejméně 22 dní a nejvíce 90 dní po první dávce nebo ukončené očkování).

Těšíme se na viděnou.