Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Výsledky zápisu do MŠ P. Lumumby 25, Ostrava-Zábřeh pro školní rok 2021/2022

Po rozkliknutí nadpisu, naleznete pod tímto odkazem rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ. Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat dne 8. 6. 2021 v 16:00 v budově MŠ P. Lumumby 25. Těšíme se na Vás. Vedení MŠ.

Fotografování tříd

Ve středu 26. 5. 2021 proběhne v dopoledních hodinách fotografování jednotlivých tříd.

Organizace provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci,

od 24. 5. 2021 bude provoz školy zajištěn v tomto režimu:

 • 1. a 2. stupeň ZŠ – prezenční přítomnost všech tříd bez rotace,
 • testování antigenními testy 1x týdně,
 • školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00 hod (v pondělí bude dětem umožněn nástup do ŠD pouze v časech 6:00, 6:30, 7:00 nebo 7:30 hod., další dny bude možný nástup v čase 6:00 – 7:30 hod.),
 • ranní příchod žáků do školy – dle běžného režimu (škola bude otevřena od 7:55 do 8:10 hod.),
 • strávníci (jejich zákonní zástupci) si bezpodmínečně nutně zkontrolují přihlášení obědů alespoň dva dny před nástupem do školy,
 • výdej obědů pro cizí strávníky bude realizován v čase 13:15 – 13:30 hod.,
 • stále platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátory/chirurgické roušky.

Informace k chodu školní družiny od 17. 5. 2021

Provoz školní družiny 

Od 17.5. bude provoz školní družiny od 6:00 – 17:00.  

RANNÍ DRUŽINA: bude pouze v budově školní družiny (nad jídelnou).  

PONDĚLÍ: V pondělí budou děti vpuštěny do budovy pouze v 6:00, 6:30, 7:00 a 7:30 kvůli testování.  

ÚTERÝ – PÁTEK: Od úterý do pátku mohou děti přicházet kdykoliv v čase od 6:00 – 7:30.  

ODPOLEDNÍ DRUŽINA: po 16. hodině budou děti převedeny do budovy školní družiny (nad jídelnou). Nevyzvedávejte si prosím děti v době od 13:45 – 15:00.  

Rozmístění oddělení 

BUDOVA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 1. Oddělení  1.B + 1.C + 3.B 
 2. Oddělení 1.D + 3.B 
 3. Oddělení 1.A + 3.B 

HLAVNÍ BUDOVA 

 1. Oddělení 3.D + 3.C 
 2. Oddělení 2.A + 3.C + 4.C 
 3. Oddělení 2.C + 3.A 
 4. Oddělení 2.D + 3.C 
 5. Oddělení 4.A + 4.C + 4.D + 5.C 

Organizace provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci,

od 17. 5. 2021 bude provoz školy zajištěn v tomto režimu:

 • 1. stupeň ZŠ – prezenční přítomnost všech tříd (testování 1x týdně),
 • 2. stupeň ZŠ – rotační výuka (testování 2x týdně, prezenčně přítomny třídy 6. A, 6. B, 6. D, 7. A, 7. B, 9. B),
 • školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00 hod (v pondělí bude dětem umožněn nástup do ŠD pouze v časech 6:00, 6:30, 7:00 nebo 7:30 hod., další dny bude možný nástup v čase 6:00 – 7:30 hod.),
 • ranní příchod žáků do školy – dle běžného režimu (škola bude otevřena od 7:55 do 8:10 hod.),
 • strávníci (jejich zákonní zástupci) si bezpodmínečně nutně zkontrolují přihlášení obědů alespoň dva dny před nástupem do školy,
 • výdej obědů pro žáky na DV v čase 14:00 – 14:15 hod.,
 • stále platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátory/chirurgické roušky.

Organizace provozu školy od 10. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci,

po kliknutí na nadpis zde naleznete bližší informace k organizaci provozu školy od 10. 5. 2021.

Aktuálně 6. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Těšíme se na Vás, naše milé děti!