Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Od 12.4. – 23.4. 2021 budou dětem rozdány přihlášky do školní družiny. Přihlášky odevzdejte do 14.5. 2021.   

INFORMACE PRO RODIČE SOUČASNÝCH 1. – 4. TŘÍD 

Veškeré informace naleznete také v deníčku svého dítěte. Tam informaci podepište, ať víme, že se k Vám informace spolu s přihláškou dostala.  

„MÁME ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU“ 

Informace k vyplnění přihlášky: 

Prosím o řádné a čitelné vyplnění přihlášky z obou stran. Je důležité, abyste uvedli, zda-li budete využívat ranní družiny a přibližné časy, kdy budete dítě z družiny vyzvedávat (ty můžete kdykoliv během roku upravit). Dále je nutné, abyste uvedli všechny osoby, které mohou dítě vyzvedávat a alespoň dvě funkční telefonní čísla. Pokud dítě bude odcházet samo, musíte uvést přesné časy a zdůraznit, že dítě odchází samo.  

Informace k platbě za školní družinu: 

Informace k platbě jsou uvedeny na složence (složenka je přiložena k přihlášce) nebo je též naleznete na webových stránkách školy – ŠKOLNÍ DRUŽINA – ÚPLATA ZA ŠD. 

 • Žáci současných 1. – 2. tříd: termín zaplacení poplatku za ŠD je nejpozději do 27.8. 2021. 
 • Žáci současných 3. – 4. tříd: s platbou za školní družinu vyčkejte, až budete vyzváni k zaplacení. V případě naplněné kapacity budou přednostně přijati žáci nižších ročníků. 

NEMÁME ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU“ 

Jestli nemáte zájem o ŠD v příštím školním roce, přihlášku přeškrtněte (abychom věděli, že se k Vám přihláška dostala, jen nemáte zájem), napište jméno dítěte, a že nemáte zájem – podepište a odevzdejte. Pokud se rozhodnete v průběhu prázdnin, že Vaše dítě nebude chodit do ŠD a již jste odevzdali přihlášku, napište prosím SMS na tel. Č. 737 414 269. 

Informace POUZE pro rodiče žáků, kteří se vůbec nebudou od 12.4. nebo od 19.4. účastnit prezenční výuky: 

 • Jestliže máte zájem o umístění dítěte do školní družiny v příštím roce: 
 • Vyzvedněte si přihlášku v BUDOVĚ ŠD  (od 12.4. – 7.5. 2021). V čase 15:30 – 16:15. Přihlášku odevzdejte do 14.5. 2021.  
 • Jestliže nemáte zájem o umístění dítěte do školní družiny v příštím roce:  
 • Sdělte mi prosím tuto informaci, abych věděla, že se k Vám informace o přihláškách pro šk. r. 2021/2022 dostala
 • Kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: i.kokrdova@kosmonautu15.cz nebo napište SMS na telefon ŠD.  
 • V předmětu e-mailu uveďte prosím: přihláška do ŠD NEMÁME ZÁJEM. 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD 

Přihlášku a veškeré potřebné informace dostanete při převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte na sekretariátě školy.  

Třídní schůzky pro 1. – 9. třídy ONLINE

Vážení zákonní zástupci,

v úterý 13. 4. 2021 proběhnou třídní schůzky pro 1. – 9. ročník v online prostředí s využitím aplikace TEAMS. Připojení realizujte s využitím přihlašovacích údajů svých dětí. V případě, že budete mít zájem kontaktovat netřídního pedagoga, domluvte se s ním prosím předem s využitím jeho pracovního emailu (https://kosmonautu15.cz/pedagogicky-sbor/).

Testování žáků od 12. 4. 2021 – dodatečná informace

Vážení zákonní zástupci,

víme, že v médiích proběhla informace, že rodiče žáků 1. a 2. tříd mohou být přítomni při testování. Vše máme ale pečlivě promyšleno a naplánováno. V každé třídě bude pracovat tým 3 proškolených pedagogických pracovníků, kteří se budou dětem věnovat, pomáhat a citlivě provázet testováním. Věříme, že situaci s dětmi zvládneme sami a chceme je tímto mimo jiné i chránit před přítomnosti třetích osob ve škole.

V případě, že Vašemu dítěti vyjde pozitivní výsledek antigenního testu, budete ihned telefonicky kontaktováni a bude Vám sdělen další postup.

Děkujeme za pochopení, vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Školní družina od 12. 4. 2021

INFORMACE K CHODU ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 12.4.
Školní družina  od 12.4. 2021 z organizačních a personálních důvodů bude v provozu pouze pro žáky 1. – 4. tříd.

ROZMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ V RANNÍ I ODPOLEDNÍ DRUŽINĚ
V těchto odděleních budou děti rozděleny po celou dobu pobytu (6:30 – 16:30) ve školní družině.

Lichý týden

HLAVNÍ BUDOVABUDOVA ŠD
3.D (4. ODD.)1.C + 2.C (1. ODD.)
3.B (5. ODD.)1.D (2. ODD)
3.C + 4.C (6. ODD.)4.D (3. ODD.)
2.D (7. ODD.) 

Sudý týden

HLAVNÍ BUDOVABUDOVA ŠD
4.A (4. ODD.)1.C + 2.C (1. ODD.)
2.A (5. ODD.)1.B (2. ODD)
3.C + 4.C (6. ODD.)1.A (3. ODD.)
3.A (7. ODD.) 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

 RANNÍ DRUŽINAODPOLEDNÍ DRUŽINA
Po6: 30 – 7: 3011:55 – 16:30
Út6: 30 – 7: 3011:55 – 16:30
St6: 30 – 7: 3011:55 – 16:30
Čt6: 30 – 7: 3011:55 – 16:30
6: 30 – 7: 3011:55 – 16:30

RANNÍ DRUŽINA

Nástup žáků do ranní družiny bude možný pouze v časech 6:30, 7:00 a 7:30. Mimo tyto časy nebudou děti do budovy školy vpuštěny. JE NUTNÉ DODRŽOVAT TYTO ČASY KVŮLI TESTOVÁNÍ A Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ.

 • V úvodní části máte uveden rozpis v jakých odděleních a na jakou budovu je Vaše dítě umístěno.
 • Před vstupem do budovy školy jsou všichni žáci povinni nasadit si chirurgickou roušku nebo respirátor.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

Odpolední družina bude v provozu do 16:30. Žáci budou po celou dobu družiny ve svých odděleních viz tabulka v úvodu.

 • Při vyzvedávání dětí se v budově ŠD zdržte jen nezbytně dlouhou dobu (nahlášení jména dítěte), poté vyčkejte před budovou školy.
 • Do budovy školy vcházejte vždy s respirátorem. 
 • Dodržujte prosím čas pro nevyzvedávání dětí mezi 13:45 – 15:00, z důvodu společné zájmové činnosti či procházky.

Organizace provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

zde uvádíme několik základních zdrojů informací ohledně střídavého návratu dětí 1. stupně ZŠ od 12. 4. 2021:

 1. Organizace provozu školy K15 od 12. 4. 2021.
 2. Manuál COVID-19 testování ve školách.
 3. Instruktážní video vytvořené MŠMT k testování žáků.
 4. Leták vytvořený MŠMT pro rodiče.
 5. Leták vytvořený MŠMT pro žáky.

Informace ke znovuotevření MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, obdrželi jsme do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Prosíme Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. Po kliknutí na titulek soubor naleznete zde.

Třídní schůzky