Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Online zápis

Online zápis probíhá ve dnech 1.-25. 4. 2021.

Hlavní prázdniny

1. 7. 2021–31. 8. 2021

Vydávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021

Závěrečná klasifikační porada za 2. pololetí školního roku 2020/2021

Schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd

Třídní schůzky pro žáky 1.–9. tříd

(individuální konzultace)

2. náhradní termín přijímacího řízení na SŠ

1. náhradní termín přijímacího řízení na SŠ

Testování dětí do budoucí první bilingvní třídy – náhradní termín

Testování dětí do budoucí první bilingvní třídy

11.–12. 5. 2021