Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

POZOR ZMĚNA – Provoz ŠJ pro žáky na DV od 1. 3. 2021

Všichni žáci, kteří mají zájem od pondělí 1. 3. 2021 o obědy, musí provést přihlášení (přes aplikaci, telefonicky nebo sms), a to nejpozději do pondělí 8 hod. ráno.

Výdej těchto obědů bude probíhat v jídelně do vlastních jídlonosičů, vždy v čase 12:20–13:00 hod, 14:0014:15 hod. Stejná pravidla platí i pro cizí strávníky. Výdej obědů pro zaměstnance bude od 4. 3. od 11:4512:15 hod.

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme aktuální informaci týkající epidemiologické situace a školství:

Vláda ČR dne 26. února 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od 1. 3. 2021 uzavřou také:

  • mateřské školy,
  • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů,
  • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona),
  • praktické školy jednoleté a dvouleté.

Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Opatření – roušky, respirátory

Vážení zákonní zástupci,

dle aktuálního mimořádného opatření platného od čtvrtka 25. 2. 2021 do odvolání je při prezenční výuce u žáků vyžadováno použití zdravotnické obličejové masky (modrá/zelená chirurgická rouška) nebo obdobného prostředku naplňujícího normu ČSN EN 14683+AC, nikoliv však roušky látkové.

Do neděle 28. 2. 2021 je tolerována látková rouška, pokud dítě (jeho zákonný zástupce) nedisponuje zdravotnickou obličejovou maskou. Od pondělí 1. 3. 2021 je však u žáků ve věku 2 – 15 let tímto nařízením striktně vyžadována zdravotnická obličejová maska (modrá/zelená chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující normu ČSN EN 14683+AC(např. respirátor třídy FFP2).

Žáci tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (v našem případě tedy třídy 1. C, 2. C, 3. C, 4. C a 5. C) jsou z této povinnosti vyjmuti (při výuce tedy ochranu úst a nosu mít nemusí, ve společných prostorách však ano). 

Děkujeme Vám za plnohodnotné dodržování aktuálního mimořádného opatření.

Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

TALENTMANAGEMENT v distanční výuce

Malé vědátory v rámci projektu TALENTMANAGEMENT online výuka neodradí a vesele provádí zajímavé pokusy🙂💡🔎

Nové webové stránky

Vážení rodiče, žáci,
vítáme vás na nových webových stránkách naší školy. Všichni budeme mít dostatek času se se stránkami seznámit, v současné době nás však zajímá především distanční výuka a přístup k ní.

Krátký návod, jak se dostat k tabulkám své třídy naleznete zde.

Nově se na Bakaláře dostanete po rozkliknutí ikonky obálky, která se nachází v pravém horní rohu úvodní stránky. Vedle této ikonky také naleznete odkaz na stravu.

Pancake Day

V pátek před jarními prázdninami jsme v 1.D uspořádali Pancake Day (palačinkový den) tak, jak jej slaví lidé z Velké Británie – usmažili jsme palačinky, dochutili je javorovým sirupem a závodili jsme s nimi v běhu. Dozvěděli jsme se také něco z historie tohoto svátku. Zahráli jsme si na kuchaře, děti si krásně ozdobily své vlastnoručně vyrobené kuchařské čepice, naučily se nová slovíčka k tématu Pancake a nakonec si na palačinkách náramně pochutnaly. Projektové dny milujeme!
E.Obluková a děti z 1.D

Spolupráce mezi bilingvními třídami probíhá i v rámci distanční výuky

V rámci distanční výuky se dvě třídy naší školy propojily a setkaly v tzv. online prostředí. Zdůraznily význam Mezinárodního dne velryb, tuleňů a lachtanů, který si připomínáme 10. ledna. Starší žáci z 6. D. předávali formou anglických prezentací poznatky svým mladším kamarádům ze 4.D. Mladší žáci se dozvěděli mnohé informace o velrybách a jejich nutnosti je chránit a zároveň si rozšířili slovní zásobu anglického jazyka. Výsledky naší práce si všichni mohli ověřit v závěrečném kvízu. Děkujeme žákům Anetce Krejčí a Robinovi Říhovi za zajímavé prezentace v angličtině.
B. Skácelová, P. Lyčková

Aktuální informace ŠD

Návrat žáků 1., 2. a logopedických tříd od 4. 1. 2021


Provozní doba školní družiny od 4.1. 2021

Po6:30 – 8:0511:55 – 16:00
Út6:30 – 8:0511:55 – 16:00
St6:30 – 8:0511:55 – 16:00
Čt6:30 – 8:0511:55 – 16:00
6:30 – 8:0511:55 – 16:00

Ranní družina

Ranní družina bude v provozu pro žáky 1., 2. a 3. tříd. Žáci 1. tříd budou v budově ŠD ve svých třídách. Žáci 2. tříd a 3.C budou na hlavní budově ve svých třídách, 3.C bude v době družiny v přízemí ve třídě 3.D.

Žáci mohou přijít do ranní družiny v 6:30, 7:00 a 7:30, mimo tento čas nebudou do budovy vpuštěni. Před vstupem do školy jsou všichni žáci povinni nasadit si ochranu dýchacích cest (roušku).

Odpolední družina

Odpolední družina bude v provozu pro žáky 1. – 5. tříd. Žáci 1. tříd a 5.C budou v budově ŠD a žáci 2. – 4. tříd budou na hlavní budově.

Dodržujte prosím tyto zásady:

  • Při vyzvedávání dětí se v obou budovách školy zdržte jen nezbytně dlouhou dobu (nahlášení jména dítěte), poté vyčkejte před budovou školy.
  • Do budovy školy vcházejte vždy s ochranou dýchacích cest. 
  • Dodržujte prosím čas pro nevyzvedávání dětí mezi 13:45 – 15:00, z důvodu společné zájmové činnosti či procházky.

Vychovatelé ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15

Projekt: Příběh levandule

V květnu proběhl na naší škole další projekt určený pro děti z 1. stupně, tentokrát věnovaný levanduli. Voňavé téma prostoupilo opět všechny předměty od jazyka českého po hudební výchovu.

Děti se seznámily s historií pěstování levandule a s jejími druhy, popisovaly stavbu rostlinného těla, ochutnaly levandulové potraviny a nápoje, řešily matematické příklady související s tématem, využily téma v českém jazyce z hlediska literárního, slohového i gramatického.

Vytvořily dvojrozměrné i trojrozměrné výtvarné a rukodělné práce k tématu z různých materiálů, zazpívaly si píseň. Naučily se také používat anglickou slovní zásobu k tématu.

Výsledky jejich skvělé práce jste si mohli prohlédnout na výstavě v přízemí školy.

Poděkování:

– dětem a jejich vyučujícím, kteří se zapojili do projektu

– sdružení rodičů za finanční podporu

– garantům mezinárodního projektu Arts talk about us v rámci Erasmus + za finanční podporu

MINIŠKOLIČKA 2021

I v letošním školním roce pořádá naše škola v rámci přípravy na školu a poradenství pro rodiče budoucích prvňáčků tzv. MINIŠKOLIČKU!

Více informací zde.