Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Informace k vyzvedávání žáků ze školní družiny

Provozní doba školní družiny šk. r. 2020/2021

Ranní družina 6:00 – 8:15. Příjem žáků do 7:30, následně po ukončení výuky do 17:00

Vchod do hlavní budovy  – po dobu rekonstrukce hlavního vchodu bude využíván jako hlavní vstup do školy boční vchod pod tělocvičnou.  .

DatumRanní družinaOdpolední družina
1.9. 20206:00 – 8:15 9:00 – 17:00
2.9. 20206:00 – 8:1510:00 – 17:00
3. – 4. 9. 20206:00 – 8:1511:00 – 17:00
od 7. 9. 20206:00 – 8:1511:55 – 17:00

Upozornění o umístění žáků v budovách školy a odchodech žáků po výuce nebo ze školní družiny domů šk.r. 2020/1921

Školní rok 2020/2021: Žáci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D a 3.B, mají školní družinu po ukončení výuky v budově školní družiny nad jídelnou. Ostatní žáci mají školní družinu na hlavní budově školy. Činnost družiny na hlavní budově probíhá každý den do 16:00, poté se žáci přesouvají do prostor školní družiny nad jídelnou.

Žáci, kteří navštěvují ŠD, musí mít napsáno a sami vědět jak budou odcházet v prvních dnech domů a také v den vysvědčení na závěr školního roku (sám, v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby). Tato informace je velmí nutná z důvodu bezpečnosti již od prvního dne daného školního roku a musí obsahovat datum a podpis rodiče. V případě, že žák nemá toto mimořádné písemné sdělení budeme postupovat dle odevzdaného zápisního listu žáka pro daný školní rok.

 Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

Obědy pro cizí strávníky

do dokončení rekonstrukce jídelny nebude jídelna vařit obědy pro cizí strávníky

info 6.9.2019

Zápis z členské schůze 27.11.2018

Datum: 27. listopadu 2018, 16:00 hod.

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni: viz prezenční listina

Program:       

 • Zahájení a schválení programu – předseda spolku
 • Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ
 • Schválení rozpočtu pro školní rok 2018/2019
 • Diskuze, různé
 • Usnesení, závěr

V Ostravě 28. listopadu 2018

Zapsal: Přemysl Vilímek          

Zápis z členské schůze 5.11.2019

Datum: 5. listopadu 2019, 16:00 hod.

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni: viz prezenční listina

Program:       

 • Zahájení a schválení programu – předseda spolku
 • Vystoupení ředitele školy
 • Dotazy na vedení školy
 • Výběr příspěvků ve školním roce 2019/2020
 • Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ
 • Schválení rozpočtu pro školní rok 2019/2020
 • Diskuze, různé
 • Usnesení, závěr

V Ostravě 6. listopadu 2019

Zapsal: Přemysl Vilímek          

Zápis ze zasedání školské rady 16. 10.2020

Datum: 16. 10. 2019, 16:00 hod.

Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Přítomni:

 • Ing. Lenka Holková (za zřizovatele)
 • Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)

Hosté:

 • Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

Program:

1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 16. 10. 2019

Zápis ze zasedání školské rady 3. 3. 2020

Datum: 3. 3. 2020, 16:00 hod.

Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Přítomni:

 • Ing. Lenka Holková (za zřizovatele)
 • Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)
 • Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)

Hosté:

 • Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

Program:

1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 4. 3. 2020

Nové didaktické pomůcky a knihy

Jelikož naše mateřská škola získala dotaci z MMO na podporu nadání a talentu našich dětí, vybíráme a nakupujeme didaktické pomůcky, hračky a publikace, které nám pomohou potenciál dětí rozvíjet. Zde malá ukázka.

Erasmus days

Naše škola se zapojila do projektu Erasmus days.

Ukázková hodina

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na ukázkovou hodinu bilingvní výuky v pátek 28. 2. 2020 v 10:00 hodin na hlavní budově.

Budeme se těšit.

Za třídu 2. D paní učitelka Jana Zezulková

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy 30. 9. 2019

Datum: 30. 9. 2019

Místo: sborovna ZŠ

Přítomni: viz prezenční listina

Hlavní témata:

 • Rekonstrukce školní jídelny
 • Erasmus + (Rumunsko, Itálie, Španělsko)
 • Revitalizace hlavní budovy ZŠ – podzim 2019
 • Talent management
 • Změna zvonění
 • Ozdravné pobyty
 • Fronty u automatu na zdravé potraviny
 • Možnost přespání ve škole

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek