Výchovný poradce

Výchovný poradce řeší případné individuální i skupinové výchovné či vzdělávací problémy žáků a konzultuje interpersonální vztahy v třídních kolektivech s ostatními vyučujícími. Spolupracuje se všemi pedagogy na škole, s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), se speciálním pedagogickým centrem (SPC), s Odborem sociálně právní ochrany dítěte, s Centrem sociálních služeb, s Krizovým centrem pro rodinu. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a s třídními učiteli vyhledává žáky se specifickými poruchami učení a chování, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žáky mimořádně nadané. Výchovný poradce rovněž koordinuje speciálně pedagogickou péči o integrované žáky a má na starosti také oblast profesního poradenství.      Mgr.  Hana Doležalová

 

Kabinet školního speciálního pedagoga a výchovného poradce (místnost 105)

 

Kontakt:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  


Konzultační hodiny: úterý 14,30-15,30 hod.


Návštěvu je vhodné domluvit předem.

 

 

Odborníci přidělení naší škole pro školní rok 2020/2021

 

Pedagogicko-psychologická poradna:

 

Speciální pedagog: Mgr. Martina Kamenčáková

 

Psycholog: Mgr. Michaela Pavelková

 

Speciálně-pedagogické centrum:

 

Pro vady řeči: Mgr. Lucie Zdařilová


Pro PAS: Mgr. Pavla Olšáková

 

                                              

 

Centra odborné pomoci                                                                                                   telefon                               
Linka důvěry 596 618 908
Linka bezpečí (bezplatně v celé republice) 800 155 555
Pedagogicko-psychologická poradna, Kpt. Vajdy, Ostrava - Zábřeh 553 810 700-701
Pedagogicko-psychologická poradna, třída 17. listopadu 1123, Ostrava - Poruba 596 923 419, 596 923 289
Speciálně-pedagogické centrum pro vady řeči, Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh 596 768 131, 723 026 353
Krizové centrum pro děti a rodinu, Veleslavínova 17, Moravská Ostrava 596 115 822, 596 123 525
Středisko výchovné péče pro děti, Wattova 3, Ostrava - Přívoz 596 136 804
Psychiatrická ambulance, poliklinika FNO, třída 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 596 982 582
Psychiatricko-psychologická ambulance pro děti, Na Hradbách 4, Moravská Ostrava 596 127 612
Psychiatricko-psychologická poradna, Lechowiczova 4, Ostrava - Fifejdy 596 622 235