Parlament

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 25. 9. 2017

Místo: sborovna ZŠ

Přítomni: viz prezenční listina1.Přivítání a seznámení žákůvedením školy

2.Rekonstrukce ve škole,družině a v jídelně (kuchyně)

3.Nové přístupové čipy pro zaměstnance školy, do budoucna i pro žáky

4.Akce pro školní rok 2017/2018 – ozdravný pobyt (žádost o dotaci) – v jednání, třídní schůzky 26. 9. 2017, volby do školské rady

5.Situace ve školní jídelně – chování ve frontě, vyhledávání dozorů, pořádekšatně

6.Tabuleruském jazyce – možnost výměny

7.Skříňky ve školní šatně – problematika nedostatku skříněk, špatná dohledatelnost

8.Správné chování na toaletách

9.Fungování Wi-Fi o přestávkách

10.Facebook školy – dva zástupci9. A a dva z 9. B, kteří se o to budou starat

11.Odchody do šaten- dodržování pravidel

12.Zateplení školy – projektroku 2008

13.Možnost dřívějšího příchodu do školy za špatného počasí

14.Možnost odkládání kol a koloběžek na vytyčené místo pro žáky


Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

 

Datum: 6. 1. 2017, 11:10 hod.

 

Místo: sborovna ZŠ


Slovo ředitele

Rušení kabinetů, náhrada novými třídami (kapacitní důvody)

Nová celoplošná žíněnka v malé tělocvičně

Výhledová rekonstrukce tělocvičen

Salátový bar v jídelně

Ozdravné pobyty – 1. - 3. třídy klasicky, ostatní na dva týdny

Lyžařský kurz

Pololetní klasifikace


Slovo školníka

Chování na toaletách

Plýtvání toaletním papírem

Popisování stěn na chodbách


Dotazy ze strany žáků


Bufet ve škole

Nebude („pamlsková vyhláška“).

Výběr ze dvou jídel na obědě každý den

Zpracuje vedoucí jídelny.

Wi-Fi ve škole

Během dvou měsíců.

Možnost chodit ven o velkých přestávkách

Ano, ale až bude teplejší počasí.

Změna zvonění 

Ano, jaro 2017, případně od nového školního roku.

Zateplení budovy a nová fasáda

Čekáme na rozhodnutí radnice.


Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 7. 1. 2017Zasedání žákovské samosprávy

Datum: 2. 12. 2015

Místo: učebna 311

Přítomni: viz prezenční listina


Slovo ředitele školy:

1. Aktuální dění ve škole

2. Bakaláři a zapisování známek

3. Konec žákovských knížek v psané podobě - v blízké budoucnosti nahrazeny elektronickými

4. Vánoční akordy (12. 12. 2015)

5. Informace o ozdravných pobytech


Dotazy žáků:

1. Vánoční jarmarky - neodhlasováno

2. Změny ve zvonění - v blízké budoucnosti

3. Revitalizace budovy - zatím ne

4. Tabule do školní jídelny - návrhy jídel ze strany žáků (bude prodiskutováno s vedoucí školní jídelny)


Zapsal: Přemysl Vilímek


V Ostravě 3. 12. 2015


Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 18. 5. 2015

Přítomni: Mgr. Marek Pabjan

                  Mgr. Přemysl Vilímek

                  Mgr. Miroslava Folková

                  Zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) – viz prezenční listina

1. Úvodní slovo – Přemysl Vilímek, přivítání

2. Slovo ředitele školy

- sběrová akce – poslední týden v květnu (Slivková)

- organizace konce školního roku

- červnové ozdravné pobyty

- uzavírání známek 15. 6. 2015

- pedagogická rada 22. 6. 2015

- soutěž ZAV 1. a 2. června

- Výzva 56 – možnost výjezdu 40 žáků do zahraničí

- informace z odborové schůze

- spolupráce s místní univerzitou – výkon praxe studentů na naší škole

- Ovoce do škol – nabídka nového dodavatele

- trávení velkých přestávek za hezkého počasí venku

- výběr nového zvonění pro příští školní rok (na zasedání na konci června)

- akce Dravci – 2. 6. 2015, výběr 50 Kč/žák

3. Dotazy žáků

- prázdninové rekonstrukce ve škole – WC na družině, problematický stav tělocvičen a zařízení v kuchyni

- nový přístroj na pití ve školní jídelně

- oprava učebny chemie

- sběr oleje – stále pokračuje

Zapsal: Přemysl Vilímek

V Ostravě 19. 5. 2015

 
Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 6. 2. 2015

Přítomni:    Mgr. Marek Pabjan

                  Mgr. Přemysl Vilímek

                  Mgr. Miroslava Folková

                  Ing. Jitka Halamová

                  Zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) – viz prezenční listina

1. Úvodní slovo – Přemysl Vilímek, přivítání

2. Představení ekologického projektu pro školy – Odpaďáček

- Jitka Halamová

- podmínky, pravidla

- sběr použitého oleje (prezentace)

3. Dotazy žáků na vedení školy

- otevření školy ven na přestávky za příznivého počasí

- další fungování bufetu

- automaty na kávu a jiné nápoje

4. Slovo vedení školy

- zákaz konzumace energetických nápojů v prostorách školy i na školních akcích

- výstavba nového Workout Parku

- nová umyvadla a obklady ve vybraných učebnách

- malování tříd v době jarních prázdnin

- nákup dalších nových skříněk do šaten

- rekonstrukce MŠ

- plánovaná rekonstrukce tělocvičen v ZŠ, zateplování ZŠ

5. Rozloučení a závěr – Přemysl Vilímek

V Ostravě 9. 2. 2015


Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

 

Datum: 19. 2. 2014

 

Místo: multimediální učebna

 

Přítomni:

Mgr. Marek Pabjan

Mgr. Miroslava Folková

Mgr. Přemysl Vilímek

Mgr. Petra Slivková

Žáci jednotlivých ročníků (4. – 9. třídy)

 

Program:

1.Úvod – přivítání žáků a hostů – M. Pabjan, P. Vilímek

2.Prezentace o africké zemi Malawi

3.Výroční zpráva o hospodaření školy – M. Pabjan

4.Informace o rekonstrukci šaten a o nových skříňkách – M. Pabjan

Zapsal:

Přemysl Vilímek

 

 

 

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

 

Datum: 12. října 2011

 

Přítomni: Mgr. Marek Pabjan

                  Mgr. Přemysl Vilímek

                  Mgr. Miroslava Folková

                  Zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) – viz prezenční listina

 

1.       Úvodní slovo – Přemysl Vilímek, přivítání

 

2.       Připomínky ředitele školy

 

-          rekonstrukce školní družiny a jídelny

-          rekonstrukce šaten a nové skříňky

-          revitalizace hlavní školní budovy (příští rok)

-          nové záchody ve 2. patře školní budovy (podzim –zima 2011)

-          50. výročí školy (4.2.2012 ples pro rodiče, výstava ve vestibulu, 18.5.2012 akademie)

-          Vánoční akordy – 2.12.2011 (deváté třídy jako pomocníci, 5. -  8. třída ředitelské volno)

-          zápisy do prvních tříd (leden – únor 2012)

-          miniškolička

-          závěrečná konference projektu Praklíč K15 (17.5.2012)

-          změny v DPS KO-KO

-          dvojjazyčná výuka CLIL

-          školní jídelna (objednávání jídla přes strava.cz)

-          ZAV 2012 (červen 2012)

 

3.       Připomínky zástupkyně ředitele

 

-          poškozování majetku školy (záchody)

-          nepořádek, svačiny na zemi

-          Mikuláš (zařídí 9. ročníky) – prosinec 2011

 

4.       Dotazy žáků

 

-          nová výbava do tělocvičen – podání žádanky (předáno Z. Třosové)

-          návštěvy starších žáků ve třídách nižších ročníků a problémy s tím spojené

-          sportovní akce školy (jednotlivá sportovní odvětví)

-          možnost jít před ranním vyučováním dříve do školy (až klesnou teploty)

-          možnost navrácení matematických nástěnných tabulí do učebny matematiky (Ševčík J., Holasová)

-          další interaktivní tabule (zatím ne, příští rok asi do učebny českého jazyka)

-          poděkování za možnost elektronického objednávání jídel

 

5.       Rozloučení, závěr

 

Zpracoval: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 14.10.2011

 

 

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 29. 3. 2011

 

Přítomni:   Mgr. Marek Pabjan

                  Mgr. Přemysl Vilímek

                  Mgr. Miroslava Folková

                  Zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) – viz prezenční listina

 

 

1.Úvodní slovo – Přemysl Vilímek, přivítání

 

2.Připomínky ředitele školy

-          rekonstrukce školní jídelny a družiny (prázdniny 2011)

-          záchody ve třetím patře (rekonstrukce – duben, květen)

-          informace o zavedení metody CLIL do hodin (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

-          chování žáků na chodbách o přestávkách

-          svátek Den učitelů (význam učitele v současné společnosti)

-          Dny zdraví – informace o termínu a náplni akce

-          ZAV 2011 (soutěž v psaní všemi deseti)

 

3.Připomínky zástupkyně ředitele

-          nové internetové stránky školy (včetně ukázek na interaktivní tabuli)

 

4.Dotazy žáků

-          sportovní soutěže s vedlejší školou (pro 9. ročníky)

-          hledání talentů pro akci u příležitosti výročí školy (k paní učitelce Chmelovské)

-          šatna na kola a brusle

-          oprava záchodů ve druhém patře (aspoň částečná – předáno školníkovi)

-          ženský záchod v jídelně – opravit (předáno školníkovi)

-          rádio v malé tělocvičně

-          při kupování obědů tvoření dlouhých řad (někdy opožděný příchod do výuky kvůli tomu)

-          střety v šatnách tělocviku při výměně žáků 6. a 8. tříd

-          tvorba kalendáře se svátky (Jana Samuhelová – zodpovědná osoba)

-          vzájemné zdravení učitele s žáky na začátku hodiny

-          návštěvy starších žáků ve třídách nižších ročníků a problémy s tím spojené

-          pozvání zaměstnanců školy (školník, zástupce kuchyně apod.) na příští žákovskou samosprávu

 

5.Rozloučení, závěr

 

Zpracoval: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 29. 3. 2011