Miniškolička

Již po několik let se na naší Základní škole Kosmonautů 15, Ostrava- Zábřeh, pořádá v rámci přípravy na školu a poradenství pro rodiče budoucích prvňáčků tzv. miniškolička.

Co si můžeme pod tímto názvem představit? Děti z mateřské školy se seznámí se svou školou ještě dříve, než se v ní začnou učit. Hravou formou se postupně seznámí s prostory a odbornými učebnami školy, poznají své budoucí učitele. Sami si při různých aktivitách ověří, co umí. Vyzkoušejí si hry s jazykolamy a říkadly, zahrají si na malé počtáře, seznámí se s cvičením v tělocvičně školy, ověří si, jaké je to zpívat s kamarády ve sboru nebo pracovat s počítačem aj. Při zápise budou svou budoucí školu již dobře znát. Adaptace na nové prostředí v první třídě bude jednodušší, dítě nebude bázlivé, uplakané a snadněji se zapojí do kolektivu dětí, s kterými absolvovalo miniškoličku. I letošní miniškolička přispěla k počtu přijatých žáků do prvních tříd. Letos to bylo 82 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd včetně dvojjazyčné a logopedické třídy.


Organizace Miniškoličky pro děti naší MŠ U lesa: Paní učitelky převedou děti, kterých se Miniškolička týká, v 15:15hod do ZŠ Kosmonautů 15. Po ukončení vyučovací hodiny v Miniškoličce si rodiče musí vyzvednout své děti v 16:30 hod u bočního vchodu do tělocvičny.


Miniškolička v letošním školním roce 2017/2018 se bude konat v těchto termínech:


Termíny budou včas upřesněny.