Logopedie

Naše škola Kosmonautů 15 zajišťuje Vašim dětem odbornou logopedickou péči. Tuto péči provádí kvalifikovaní speciální pedagogové.

 Individuální logopedická péče

Individuální logopedická péče je poskytována podle aktuálních potřeb nejen žákům z logopedických tříd, ale také žákům 1. stupně, u kterých byla zjištěna porucha řeči. Žáci docházejí do logopedické pracovny, která je umístěna v budově školní družiny. Logopedická učebna je plně vybavena logopedickými a didaktickými pomůckami pro optimální rozvoj celé osobnosti dítěte. 

Logopedickou péči Vašim dětem poskytují: 

 Mgr. Vladimíra Vanková

 Mgr. Jana Mertlová

V letošním školním roce škola navázala spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky Ostravské univerzity v Ostravě. Studentky navazujícího magisterského oboru - logopedické asistentky docházejí 1x týdně do školy, kde pod garancí logopedky naší školy rovněž provádějí individuální logopedickou péči.

  

Díky zkušenému kolektivu učitelů s odbornou logopedickou kvalifikací ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Kpt. Vajdy v Ostravě se úspěšně daří u dětí odstraňovat nejen řečové vady, ale také psychické a sociální bariéry, které vznikají při nástupu do školy a do nového kolektivu.