Konzultační hodiny pedagogů

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky

Veškeré konzultace rodičů nebo žáků je nutno dohodnout předem. V případě provozních a klasifikačních porad nebo v případě dalšího vzdělávání učitele budou konzultační hodiny přesunuty na jiný termín. Konzultační hodiny učitelů jsou pro školní rok stanoveny jednotně.

Termín:

úterý 14:30 - 15:30 hodin

(vždy po předchozí domluvě)

Konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence: 

Mgr. VILÍMEK Přemysl:

úterý 14:30 - 15:30 hodin

(vždy po předchozí domluvě)

Přehledný seznam pedagogů školy najdete pod odkazem Pedagogický sbor.  Rozvrhy jednotlivých učitelů lze nalézt pod odkazem Rozvrhy učitelů.

Konzultační  hodiny vedení školy:

Mgr. PABJAN Marek (ředitel školy):
konzultace po předešlé telefonické dohodě

Mgr. FOLKOVÁ Miroslava (zástupkyně ředitele):
konzultace po předešlé telefonické dohodě