Úplata za ŠD a informace

 

 

 

 ¨

 

V DEN VYSVĚDČENÍ 28.6. 2019  PROVOZ ŠD 6:00 - 17:00   žák musí mít písemnou informaci o odchodů domů v tento den, jinak budeme postupovat dle poslední úpravy docházky v zápisním listu žáka

 

 

 

 

Provozní doba školní družiny šk. r. 2019/2020

 

 

Ranní družina 6:00 - 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00

                                                .

 

Datum Ranní družina Odpolední družina
2.9. 2019 6:00 - 8:15  9:00 - 17:00
3.9. 2019 6:00 - 8:15 10:00 - 17:00
4. - 5. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:00 - 17:00
od 6. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:55 - 17:00

 


Upozornění o umístění žáků v budovách školy a odchodech žáků po výuce nebo ze školní družiny domů šk.r. 2019/1920

Školní rok 2019/20 se připravuje.   Školní rok 2018/19: Žáci 1. A, 1. B, 1. C, 2. C, 3. D, 4.D  mají školní družinu po ukončení výuky nad jídelnou. Ostatní žáci mají školní družinu na hlavní budově školy.       Na hlavní budově má také třídu 1. D.  Činnost družiny na hlavní budově probíhá  do 16:00, poté se žáci přesouvají do prostor školní družiny nad jídelnou.

 

Žáci, kteří navštěvují ŠD, musí mít napsáno a sami vědět jak budou odcházet v prvních dnech domů a také v den vysvědčení na závěr školního roku (sám, v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby). Tato informace je velmí nutná z důvodu bezpečnosti již od prvního dne daného školního roku a musí obsahovat datum a podpis rodiče. V případě, že žák nemá toto mimořádné písemné sdělení budeme postupovat dle odevzdaného zápisního listu žáka pro daný školní rok.

               

    

         

            

Platba školní družiny na školní rok 2019/2020 (100 Kč měsíčně), kroužek školní družiny (50 Kč, v případě dvou a více 100 Kč měsíčně), školní klub (50 Kč, denní docházka 100 Kč měsíčně)

 

 

Platba za školní družinu se ve školním roce 2019/2020 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1000 Kč na celý školní rok. Splatnost platby je do 26. 8. 2019. Nezaplacení poplatku v daném termínu může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny. Platbu neprovádějte dříve, než budete informováni o přijetí vašeho dítěte do ŠD (po 20. červnu). Tato informace se netýká žáků budoucích 1., 2. a 3. tříd. Odevzdání přihlášky není ještě přijetí, ale informace pro školu, že máte zájem o docházku do ŠD a v jakém rozsahu. Přednostně jsou zařazovány děti nejnižších ročníků. Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu - přihlašování a odhlašování žáků - bod 3, 4. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden kroužek  v případě dvou a více 100 Kč měsíčně. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč nebo 100 Kč měsíčně v případě denní docházky do klubu. Platbu kontroluje vedoucí kroužku nebo klubu. 

 

 

Číslo účtu: 50437761/0100

V. symbol: osobní číslo žáka

S. symbol: 888

Telefon:    737 414 269

Způsob platby:

  • bankovním převodem nebo el. bankovnictvím
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte ve školní družině

 

 

Informace o ŠD v roce 2018/2019

 

 

 

Ve školním roce 2018/19 se školní družina skládá ze 7 oddělení, která navštěvuje 210 žáků z 1. – 4. ročníků. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péči (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové) a nezapomínáme také na anglický jazyk. Náprava řeči a angličtina patří mezi nosné programy naší školy. Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení žákům a jsme zapojeni v projektu " Celé Česko čte dětem".  Žáci navštěvují 16 kroužků organizovaných pedagogickými pracovníky školy. Do těchto kroužků dochází přes 300 žáků. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. vánoční zábavu, maškarní bál, cestu za pokladem v Bělském lese, družinové sportovní hry a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Pravidelně navštěvujeme filmová představení v kině Luna a navštěvujeme knihovnu. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, sportovní sál ŠD, odborné učebny a venkovní hřiště. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Bělský les a lanové centrum.   K obohacení života na škole přispívá pěvecký sbor Koblížci a divadelní kroužek. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.