Úplata za ŠD a informace

21.6. 2018     DNE 28.6. 2018 BUDE NA ŠKOLE ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE. ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA NEMÁ V TENTO DEN PŘERUŠENÝ PROVOZ. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNO NAHLÁSIT ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ÚČÁST ŽÁKA  V ŠD K ZAJIŠTĚNÍ STUDENÉ STRAVY JAKO NÁHRADU ZA OBĚD A NEBO OBĚD ODHLÁSIT. INFORMACI ZDA NÁHRADNÍ STRAVU POŽADUJETE NAHLASTE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ NEJPOZDĚJI DO 26.6. 2018. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A INFORMACE. 

 

 

 

 ¨

 

 

Provozní doba školní družiny šk. r. 2017/2018

 

 

 

Ranní družina 6:00 - 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00

                                                .

Datum Ranní družina Odpolední družina
4.9. 2017 6:00 - 8:15  9:00 - 17:00
5.9. 2017 6:00 - 8:15 10:00 - 17:00
6. - 7. 9. 2017 6:00 - 8:15 11:00 - 17:00
od 8. 9. 2017 6:00 - 8:15 11:55 - 17:00

 

 


Upozornění o umístění žáků v budovách školy a odchodech žáků po výuce nebo ze školní družiny domů

Žáci 1. tříd, třídy 3. B a tříd 4. A,  D mají školní družinu po ukončení výuky nad jídelnou. Ostatní žáci mají školní družinu na hlavní budově školy. Činnost družiny na hlavní budově probíhá  do 16:00, poté se žáci přesouvají do prostor školní družiny nad jídelnou.

 

Žáci, kteří navštěvují ŠD, musí mít napsáno a sami vědět jak budou odcházet v prvních dnech domů (sám,  v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby). Tato informace je velmí nutná z důvodu bezpečnosti již od 4.9. a musí obsahovat datum a podpis rodiče. V případě, že žák nemá toto mimořádné sdělení budeme postupovat dle zápisního listu žáka.

               

    

         

            

Platba školní družiny na školní rok 2017/2018 (100 Kč měsíčně), kroužek školní družiny (50 Kč, v případě dvou a více 100 Kč měsíčně), školní klub (50 Kč, denní docházka 100 Kč měsíčně)

 

 

Platba za školní družinu se ve školním roce 2017/2018 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1000 Kč na celý školní rok. Splatnost platby je do 26. 8. 2017. Nezaplacení poplatku v daném termínu může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny. Platbu neprovádějte dříve, než budete informováni o přijetí vašeho dítěte do ŠD (po 22. červnu). Tato informace se netýká žáků budoucích 1., 2. a 3. tříd. Odevzdání přihlášky není ještě přijetí, ale informace pro školu, že máte zájem o docházku do ŠD a v jakém rozsahu. Přednostně jsou zařazovány děti nejnižších ročníků. Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu - přihlašování a odhlašování žáků - bod 3, 4. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden kroužek  v případě dvou a více 100 Kč měsíčně. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč nebo 100 Kč měsíčně v případě denní docházky do klubu. Platbu kontroluje vedoucí kroužku nebo klubu. 

 

 

Číslo účtu: 50437761/0100

V. symbol: osobní číslo žáka

S. symbol: 888

Telefon:    737 414 269

Způsob platby:

  • bankovním převodem nebo el. bankovnictvím
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte ve školní družině

 

 

Informace o ŠD v roce 2017/18

 

 

 

Ve školním roce 2017/18 se školní družina skládá ze 7 oddělení, která navštěvuje 210 žáků z 1. – 4. ročníků. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péči (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové) a nezapomínáme také na anglický jazyk. Náprava řeči a angličtina patří mezi nosné programy naší školy. Žáci navštěvují 20 kroužků organizovaných pedagogickými pracovníky školy. Do těchto kroužků dochází přes 300 žáků. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. vánoční zábavu, maškarní bál, cestu za pokladem v Bělském lese a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, sportovní sál ŠD, odborné učebny a venkovní hřiště. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Bělský les a lanové centrum.   K obohacení života na škole přispívá pěvecký sbor Koblížci a divadelní kroužek. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.