Režim ŠD, kroužky

Provozní doba školní družiny šk. r. 2018/2019

 

Ranní družina 6:00 - 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00

                                                .

Datum Ranní družina Odpolední družina
3.9. 2018 6:00 - 8:15  9:00 - 17:00
4.9. 2018 6:00 - 8:15 10:00 - 17:00
5. - 6. 9. 2018 6:00 - 8:15 11:00 - 17:00
od 7. 9. 2018 6:00 - 8:15 11:55 - 17:00

Režim ŠD

6:00 – 7:30

Relaxační odpočinek – stolní hry, manipulace se stavebnicemi, volné malování

7:30 – 8:15

Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění

Logopedická a postřehová cvičení

Drobná sportovní činnost za účelem protažení těla

11:55 – 13:25

Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd, klidové a individuální aktivity, poslech relaxační hudby a četba pohádek

13:25 – 13:45

Četba knih a časopisů z dětské knihovny

Relaxační odpočinek - kresba, společenské a deskové hry, zájmová a výchovná činnost

13:45 – 15:00

Kolektivní výchovná činnost:

  • výtvarná činnost
  • přírodovědná činnost
  • pracovní činnost
  • společenskovědní činnost
  • sportovní činnost
  • aktivity na hřišti a sportovištích
  • vycházky do lesa

Žádáme rodiče o výjimečné vyzvedávání žáků ze školní družiny v době (13:45 - 15:00 hod.) pouze ze závažných důvodů.  

V této době probíhají zájmové aktivity mimo školu, kolektivní činnosti žáků v odborných učebnách školy a v jednotlivých odděleních školní družiny. Odchody v této době velmi narušují činnost ostatních žáků a vychovatelů. Nutné vyzvednutí

dítěte v průběhu této doby projednejte předem s pracovníky družiny.

Děkujeme za pochopení.

15:00 – 16:00

Zájmová činnost - viz tabulka (kroužky) a aktivity v odděleních

16:10 - 17:00

Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění

 

 

 

Zájmové kroužky školní družiny šk. r. 2018/2019

 

BUDOU ZVEŘEJNĚNY DO 3. 9. 2018. ČINNOST BUDE ZAHÁJENA OD 1. ŘÍJNA.

Zájmové kroužky školní družiny šk. r. 2017/2018

 

Přihlášky do kroužků školní družiny budou rozdány 10. 9. 2017. Činnost kroužků bude zahájena 1. 10. 2017.

 

 

Název kroužku ŠD,ŠK Vedoucí Den/1500 - 1600
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dramatický kroužek M. Komárková PO
Výtvarný kroužek 1.třídy I. Kokrdová PO
Počítače 1.třídy PO
Sportovní hry - dívky D. Polášková ÚT
Počítače M. Komárková  ÚT 
Sportovní hry - chlapci V. Janeček,L. Šimůnková ST
Pěvecký sbor Koblížci A. Malecová ČT(14:00 - 15:00)
Výtvarný kroužek 2. - 4. tř. K. Bojdová  ČT
Deskové hry I. Kokrdová ČT

 Folklorní

A. Buroňová   ČT 

5 kroužků 2 ŠK - Angličtiny 

učitelé AJ celý týden
ŠKOLNÍ KLUB 
Sportovní hry - chlapci  V. Janeček,L. Šimůnková  ST 

 

 

 

Další aktivity, které navštěvují naši žáci na této škole :

Judo  PO, ČT 15:00 - 17:00
Basketbal ST 14:00 - 15:00
Ostraváček - poh. aktivity PÁ 14:00 - 15:00
Veselá věda ST 15:00 - 16:00

O těchto aktivitách Vás budou informovat organizátoři.