Režim ŠD, kroužky

Provozní doba školní družiny šk. r. 2019/2020

 

Ranní družina 6:00 - 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00

                                                .

Datum Ranní družina Odpolední družina
2.9. 2019 6:00 - 8:15  9:00 - 17:00
3.9. 2019 6:00 - 8:15 10:00 - 17:00
4. - 5. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:00 - 17:00
od 6. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:55 - 17:00

Režim ŠD

6:00 – 7:30

Relaxační odpočinek – stolní hry, manipulace se stavebnicemi, volné malování

7:30 – 8:15

Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění

Logopedická a postřehová cvičení

Drobná sportovní činnost za účelem protažení těla

11:55 – 13:25

Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd, klidové a individuální aktivity, poslech relaxační hudby a četba pohádek

13:25 – 13:45

Četba knih a časopisů z dětské knihovny

Relaxační odpočinek - kresba, společenské a deskové hry, zájmová a výchovná činnost

13:45 – 15:00

Kolektivní výchovná činnost:

  • výtvarná činnost
  • přírodovědná činnost
  • pracovní činnost
  • společenskovědní činnost
  • sportovní činnost
  • aktivity na hřišti a sportovištích
  • vycházky do lesa

Žádáme rodiče o výjimečné vyzvedávání žáků ze školní družiny v době (13:45 - 15:00 hod.) pouze ze závažných důvodů.  

V této době probíhají zájmové aktivity mimo školu, kolektivní činnosti žáků v odborných učebnách školy a v jednotlivých odděleních školní družiny. Odchody v této době velmi narušují činnost ostatních žáků a vychovatelů. Nutné vyzvednutí

dítěte v průběhu této doby projednejte předem s pracovníky družiny.

Děkujeme za pochopení.

15:00 – 16:00

Zájmová činnost - viz tabulka (kroužky) a aktivity v odděleních

16:10 - 17:00

Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění

 

 

 

Zájmové kroužky školní družiny šk. r. 2019/2020

 

 ČINNOST BUDE ZAHÁJENA OD 2. ŘÍJNA. KROUŽKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA POČÁTKU MĚSÍCE ZÁŘÍ.

 

 

 

 ZÁJMOVÉ KROUŽKY ROK 2018/2019

Název kroužku ŠD,ŠK Vedoucí Den/1500-1600
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dramatický kroužek M. Komárková PO
Výtvarný kroužek 1.třídy I. Kokrdová PO
Počítače 1.třídy M. Školová  PO
Sportovní hry - dívky D. Polášková ÚT
Počítače M. Komárková  ÚT 
Folklorní A. Buroňová ST(14:00 - 15:00)
Sportovní hry - chlapci V. Janeček,L. Šimůnková ST
Čtenářský klub K. Bojdová ST
Pěvecký sbor Koblížci A. Malecová ČT(14:00 - 15:00)
Florbal Z: Sieja ČT(7:00 - 8:00)
Deskové hry I. Kokrdová ČT

Výtvarný kroužek 2. - 4. tř. 

 K. Bojdová  ČT 

5 kroužků 2 ŠK - Angličtiny 

učitelé AJ celý týden
ŠKOLNÍ KLUB 
Sportovní hry - chlapci  V. Janeček, L. Šimůnková   ST 
Folklorní A. Buroňová ST
Koblížci A. Malecová ČT
Počítače N. Mikesková ÚT
Pěvecký I. Struminská ST
Angličtina M. Menšíková ÚT

 

 

 

Další aktivity, které navštěvují naši žáci na této škole :

Judo  PO, ČT, PÁ 15:00 - 17:00
Basketbal ST 14:00 - 15:00
Ostraváček - poh. aktivity PÁ 14:00 - 15:00
Veselá věda ST 14:00 - 15:00
Taneční - Rytmix  ČT 14:00 - 15:00 

O těchto aktivitách Vás budou informovat organizátoři.