Zápis do MŠ

                                     

Termín zápisu pro školní rok 2018/2019

2. 5. - 3. 5. 2018

 Evidenční list dítěte - zde 1.str, zde 2. str

(vytiskněte prosím evidenční list oboustranně na jeden list papíru, vyplňte, nechejte potvrdit dětským lékařem dítěte a přineste

k zápisu do MŠ)

   

Přihláška do MŠ - zde

(vytiskněte prosím přihlášku oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a přineste k zápisu do MŠ)

     

pořadí datum čas obsah
1

2. 5. 2018

3. 5. 2018

8:00 - 16:00

Přijít společně s dítětem k zápisu do MŠ

Zjišťování rozvoje řeči dětí

(možnost zařazení do logopedické třídy)

2 21 . 5. 2018 Vyvěšen seznam přijatých dětí (na budově MŠ a na www. kosmonautu15.cz)
3

15:30

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: předání přihlášek ke stravování

(prosíme přijďte bez dětí)

4 10:00- 11:00

Přinést zpět do MŠ: vyplněný vstupní dotazník a vyplněnou přihlášku ke stravování