SRPŠ

Spolek rodičů a přátel mateřské školy U lesa P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh 

Příspěvky SRPŠ se vybírají pololetně a zasílají se na účet, který je odlišný od účtu MŠ.

Výše příspěvku do SRPŠ se tvoří podle předpokládaných nákladů na jednotlivé akce.

Bankovní spojení SRPŠ při MŠ:    164 638 8379/0800       

Variabilní symboly: naleznete zde