Lvíčata

Logopedická třída

logo lvicata

Výchovu, vzdělávání dětí a logopedickou péči zabezpečuje: Bc. Hana Orságová, Ing. Pavla Lobodinská

 

 

 

Do logopedické třídy jsou zařazovány děti s narušenou komunikační schopností, které potřebují intenzivní logopedickou 
péči. Ve třídě je snížený počet dětí.  Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku. Odborné vedení zajišťuje logopedka, která pravidelně dochází do mateřské školy, každodenní péče je zajištěna logopedickou asistentkou a asistentkou pedagoga.

S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu, rozšiřeného o lgoopedickou péči. Ta probíha individuálně
nebo skupinově.

Provoz logopedické třídy je od 7:00 do 13:00 hodin. Na odpočívání a odpolední činnosti se děti rozcházejí do běžných
tříd mateřské školy.

Novinky

Básničky

Písničky

Režim dne

Co dítě potřebuje