Projekty

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Evropským sociálním fondem- v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč Dotace EU: 24 195 466,71Kč Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč Termín zahájení realizace projektu:1. 1. 2017 Termín ukončení realizace projektu:31. 12. 2019 Příjemce projektu:Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Logolink OP VVV

Granty v roce 2017

1. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Z pohádky do pohádky:  80.000,- Kč
 • Nákup knih, knihovniček, divadelních kostýmů, vstupné do divadla, pronájem prostor

ostrava

Granty v roce 2016

1. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Umím to jako máma a táta:  40.000,- Kč
 • Nákup kuchyňských linek pro děti a vybavení kuchyněk, dětských sedaček

ostrava

Granty v roce 2015

1. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Cirkus Legrando:  20.000,- Kč
 • Nákup skákacího hradu, hudebních nástrojů

ostrava

Granty v roce 2014

1. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • 50. výročí založení MŠ:  30.000,- Kč
 • Nákup na oslavu založení MŠ- VV materiál, odměny, upomínkové předměty

ostrava

Miniškolička 2017

 1. termín:   1. února 2017
 2. termín:   8. února 2017
 3. termín:  15. února 2017
 4. termín:  22. února 2017
 5. termín:  1. března 2017
 6. termín:  15. března 2017
 7. termín:  22. března 2017
 8. termín:  29. března 2017
 9. 15:30 hod-16:30hod

Učíme se navzájem

V rámci tohoto projektu navštěvují žáci 8. třídy ZŠ a MŠ kosmonautů 15

jednou týdně naši MŠ (od dubna do května).

Zapojují se do společných her a činností dětí.

Cílem projektu je především rozvoj komunikace, spolupráce a tolerance mezi dětmi různého věku.

  1. termín: 30. 3. 2017
  2. termín:  7. 4. 2017
  3. termín: 21. 4. 2017 
  4. termín: 28. 4. 2017
  5. termín:  5. 5. 2017
  6. termín:  12. 5. 2017
  7. termín:  19. 5. 2017
  8. termín: 26. 5. 2017
  9.  termín: Oslava Dne dětí

  Žáci ZŠ připravují pro děti MŠ oslavu MDD - zábavné dopoledne plné her a soutěží.