Plán akcí na 2. pololetí

Únor

Karneval

Miniškolička

Březen

Návštěva domova pro seniory

Návštěva IZS

Miniškolička

Duben

Velikonoční dílny

Den na žluto

Květen

Besídky ke Dni matek

Škola v přírodě

Výlet

Červen

Den dětí

Návštěva divadla loutek- třídy Koťátka, Berušky, Medvídci

Rozloučení s předškoláky

Zahradní piknik