Medvídci

medved

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Zuzana Stachelová, Bc. Romana Pabjanová Dipl. um.

Naši třídu „Medvídci" navštěvuje 22 dětí ve věku 2,5 – 5 let.
Činnost ve třídě je zaměřena na práci s dětmi mladšího předškolního věku. Do programu dne jsou zařazené aktivity individuální, skupinové i hromadné. Důraz klademe také na samostatnost dětí při sebeobsluze, hygieně a jídle. Třídní vzdělávací program je v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem.Děti mají ve třídě k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek a her.

Novinky

Básničky

Písničky

Jak vypadá den

Co dítě potřebuje