Mateřská škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Pracoviště MŠ U lesa

Zápis do mateřské školy 13. a 14. 5. 2019

Podrobnější informace naleznete zde.

zápis mš WEB malý

Zápis do prvních tříd 2. a 3. 4. 2019

Klikněte na obrázek pro zobrazení plné velikosti!


zapis k15 2019

Miniškolička 2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vaše děti do Miniškoličky, která bude probíhat na hlavní budově naší ZŠ Kosmonautů 15 každou středu 15:30-16:30. Datum zahájení 13. února 2019. Pro děti budou připraveny aktivity typické pro první třídu- nácvik grafomotoriky, počítání, cvičení, zpěv...Miniškolička bude slavnostně zakončena dne 28. března na Dni otevřených dveříPodrobnější informace naleznete zde.

miniškolička 2019

Sponzorský dar

Naše mateřská škola velmi děkuje firmě Prima povlečení za sponzorský dar v podobě dětských ručníčků.

ručníky

Karneval ve školce

Dne 21. 2. se v dopoledních hodinách uskutečnil karnevalový rej v naší MŠ U lesa. 

Fotogalerii naleznete zde.

dětský karneval

Píše se o nás v tisku

mezigenerační projekt

Edukační programy v Galerii umění dětí baví

Třída předškolních dětí navštívila výukový program, který podporuje rozvoj smyslového vnímání a tvořivosti. Lektorka se společně s dětmi vydala na dobrodružnou výpravu světem obrazů. Video naleznete zde.

IMG 5004

Mezigenerační výukový projekt: Usmívánky

Pod vedením paní učitelek ze třídy Žabky se každý měsíc uskuteční setkání dětí předškolní třídy s babičkami a dědečky v domově seniorů. Hrají se stolní hry, povídá se a samozřejmě usmívá. Fotogalerie zde.

Hernička

Srdečně zveme všechny rodiče, kteří mají děti předškolním věku, do naší Herničky. Pod vedením paní učitelek se seznámíte s chodem MŠ, Vaše děti mohou využít vybavení, hračky naší MŠ a v přátelské, klidné a pohodové atmosféře se pomalu adaptují na prostředí naší MŠ.Těšíme se na Vás. Bližší informace zde.

 Vizitka naší mateřské školy

vizitka

Klikněte na obrázek.

Vstup do fotogalerie zde

Poslání mateřské školy

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity.
Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, spolupracující s odborníky, poskytující poradenství rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.

O mateřské škole

Jsme sídlištní mateřská škola s krásnou zahradou v městské části Ostrava-Zábřeh ve velmi klidném prostředí bez rušné části komunikace, s možností zajímavých vycházek do blízkého Bělského lesa.

Mateřská škola je umístěna ve dvoupatrové panelové budově. Naší součástí je také odloučené pracoviště v prostorách budovy ŠJ při ZŠ a MŠ Kosmonautů 15.

Třídy

V každém patře se nachází dvě třídy s hernami pro děti, s výhledem na školní zahradu a les. Logopedická třída je umístěna v přízemí a má samostatný vchod z postranní části budovy. Třída pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti s odkladem školní docházky je umístěna v budově školní družiny ZŠ Kosmonautů 15 a umožňuje tak aktivní adaptaci na prostředí základní školy.

Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a esteticky vybavené.

(informace o třídách naleznete zde)

Zahrada

Zahrada disponuje novými herními prvky se skluzavkami, lanovými centry, houpadly a dřevěným vláčkem, poskytuje dostatek příležitostí k pohybu dětí, pískoviště jsou částečně zastíněna stromy.

Povinné předškolní vzdělávání

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání od 1. 9. 2017. zde

Informace o platbách

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 280,- Kč na měsíc.

Všichni rodiče by měli mít navedený trvalý příkaz k úplatě za předškolní vzdělávání - 280,- Kč a zálohy na stravné 660,- Kč.

Trvalý příkaz musí obsahovat: VS - variabilní symbol dítěte , a Zprávu pro příjemce - Jméno a příjmení dítěte

Pro děti, které ke 31. 8. 2018 dovrší 5 let věku, je docházka do MŠ povinná a rodiče jsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání.

Rodiče dětí, kteří pobírají dávku hmotné nouze, musí doručit potvrzení o hmotné nouzi do 5. 9. 2018 a následně pak vždy do 5. dne v měsíci.