Mateřská škola

aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Pracoviště MŠ U lesa

Světýlkování

Milé děti, milí rodiče a přátelé školky!

Srdečně Vás zveme dne 14. 11. od 15:15hod na naši akci "Světýlkování", nazvanou v minulých letech "Broučkiáda". Nezměnili jsme pouze název. Kromě toho, že si opět si společně vyrobíme lampióny, čeká Vás nový program na školní zahradě a ani lampiónový průvod nezůstane pozadu. Máte se na co těšit!

7fc541a5f08390185205ced5546708dc

Máme pohyb rádi

Naše mateřská škola zakoupila sportovní vybavení v hodnotě 35 000,-Kč díky účelové dotaci pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava- Jih v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče. 

znak 

jih

Hernička

Srdečně zveme všechny rodiče, kteří mají děti předškolním věku, do naší Herničky. Pod vedením paní učitelek se seznámíte s chodem MŠ, Vaše děti mohou využít vybavení, hračky naší MŠ a v přátelské, klidné a pohodové atmosféře se pomalu adaptují na prostředí naší MŠ.Těšíme se na Vás. Bližší informace zde.

 Odpolední skupinkové aktivity 

zahájí svou činnost již od pondělí 1. 10. 2018. Seznam dětí v jednotlivých skupinkách je vyvěšen na nástěnkách v MŠ.

Přijímáme děti ve věku 3-6let. Bližší informace na tel. čísle 724 263 366.

Mezigenerační výukový projekt

Naše mateřská škola se rozhodla realizovat nový projekt, pod vedením paní učitelky Pavly Gregorové, který vychází z myšlenky navázání mezigeneračních vztahů klientů domova pro seniory a dětí mateřské školy. Ačkoli jsou uvedené generace věkově velmi vzdálené, mohou se vzájemně velmi obohatit. Děti mohou poskytnout vitalitu a společenské začlenění pro seniory, kteří jim na oplátku věnují svůj volný čas, pozornost a péči, jež děti potřebují. Při společných setkáváníchv různých plánovaných činnostech, jako je hudba, tanec, umění, vyprávění příběhů, hraní deskových her, se děti naučí být ohleduplné a vnímavé k lidem jiné generace. Tím, že jsou děti ve styku se seniory, bojujeme společně proti věkové diskriminaci a osamělosti v dnešní uspěchané době.První setkání se uskutečnilo dne 7. 6. 2018, kdy děti ze třídy Žabky navštívily Domov seniorů Sluníčko a společně s babičkami a dědečky si zahrály společenské hry - pexeso, kvarteto, Člověče, nezlob se! apod. Věkový rozdíl mezi dětmi a seniory byl v některých případech neskutečných 95 let, ale při hrách to poznat nešlo. Hrálo se fair play, s úsměvy na tvářích.  

 Vizitka naší mateřské školy

vizitka

Klikněte na obrázek.

Vstup do fotogalerie zde

Poslání mateřské školy

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity.
Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, spolupracující s odborníky, poskytující poradenství rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.

O mateřské škole

Jsme sídlištní mateřská škola s krásnou zahradou v městské části Ostrava-Zábřeh ve velmi klidném prostředí bez rušné části komunikace, s možností zajímavých vycházek do blízkého Bělského lesa.

Mateřská škola je umístěna ve dvoupatrové panelové budově. Naší součástí je také odloučené pracoviště v prostorách budovy ŠJ při ZŠ a MŠ Kosmonautů 15.

Třídy

V každém patře se nachází dvě třídy s hernami pro děti, s výhledem na školní zahradu a les. Logopedická třída je umístěna v přízemí a má samostatný vchod z postranní části budovy. Třída pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti s odkladem školní docházky je umístěna v budově školní družiny ZŠ Kosmonautů 15 a umožňuje tak aktivní adaptaci na prostředí základní školy.

Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a esteticky vybavené.

(informace o třídách naleznete zde)

Zahrada

Zahrada disponuje novými herními prvky se skluzavkami, lanovými centry, houpadly a dřevěným vláčkem, poskytuje dostatek příležitostí k pohybu dětí, pískoviště jsou částečně zastíněna stromy.

Povinné předškolní vzdělávání

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání od 1. 9. 2017. zde

Informace o platbách

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 280,- Kč na měsíc.

Všichni rodiče by měli mít navedený trvalý příkaz k úplatě za předškolní vzdělávání - 280,- Kč a zálohy na stravné 660,- Kč.

Trvalý příkaz musí obsahovat: VS - variabilní symbol dítěte , a Zprávu pro příjemce - Jméno a příjmení dítěte

Pro děti, které ke 31. 8. 2018 dovrší 5 let věku, je docházka do MŠ povinná a rodiče jsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání.

Rodiče dětí, kteří pobírají dávku hmotné nouze, musí doručit potvrzení o hmotné nouzi do 5. 9. 2018 a následně pak vždy do 5. dne v měsíci.