Odpolední skupinkové aktivity

Bělásek - folklórní soubor

Vede: Zuzana Stachelová , Bc. Romana Pabjanová Dipl. um.

Obsah: seznamování s lidovou písní a tancem, s tradicemi


Kuchyňka

Vede: Bc. Petra Miková, Pavla Kočvarová

Obsah: seznamování se stolováním, se základy společenského chování, s druhy potravin, s přípravou pokrmů, příprava jednoduchých pokrmů apod.


Zahrádka

Vede: Bc. Karolina Hozová, Dita Krajčová

Obsah: seznamování s rostlinkami, péče o rostliny, sázení, pozorování růstu, práce na zahrádce, pokusy apod.


Dílnička

Vede: Bc. Jana Elisová, Danka Robenková

Obsah: seznamování s ručními pracemi, s nářadím v dílně, šití, rozvoj jemné motoriky apod.


Roztleskávačky

Vede: Bc. Karolina Hozová

Obsah: taneční příprava

Hopsálek

Vede: Ing. Pavla Gregorová

Obsah: sportovní hry


Muzikoterapie

Vede: Bc. jana Siejová

Obsah: hra na hudební nástroje, zpěv písní