Kroužky

Angličtina

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu v každé jednotlivé třídě.


Jóga

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu v každé jednotlivé třídě.


Keramika

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu ve třídě Lvíčata

Kroužek vede: Bc. Orságová HanaBělásek - folklórní soubor

Kroužek vede: Stachelová Zuzana, Bc. Romana Pabjanová Dipl. um.


Metoda dobrého startu - MDS

Určena pro děti, které jdou k zápisu do ZŠ ( Žabky, Lvíčata)

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu 1xtýdně formou skupinové výuky

MDS vede:   Ing. Gregorová Pavla, Bc. Jana Siejová, Bc. Orságová Hana

MDS slouží pro nastartování triálu – psaní, čtení, počítání.

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální. Cvičení podle Metody dobrého startu děti s dobrou úrovní psychomotorického rozvoje aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.


Hejného metoda 

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu formou skupinové výuky. Netradiční způsob výuky předmatematické výchovy, založen na respektování klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.