Berušky

beruska

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje:  Bc. Jana Elisová,  Karolína Hozová, Věra Řezníčková

Naši třídu „Berušky" navštěvuje 24 dětí ve věku 2 – 5 let.
Činnost ve třídě je zaměřena na práci s dětmi mladšího předškolního věku. Do programu dne jsou zařazené aktivity individuální, skupinové i hromadné. Důraz klademe také na samostatnost dětí při sebeobsluze, hygieně a jídle. Třídní vzdělávací program je v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem.
Děti mají ve třídě k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek a her.

Novinky

Básničky

Písničky

Režim dne

Co dítě potřebuje