Talent management

Podpora vzdělávání a talentmanagement K15

Statutární město Ostrava systematicky podporuje nadání a technickou gramotnost již od roku 2016.


I my jsme letos podali žádost na příspěvek na podporu vzdělávání na naší škole. Bylo nám přiděleno 500 000,- Kč na různé programy, exkurze a pomůcky pro talentované žáky v oblasti přírodovědné a technické.


Koordinátory této podpory byli vybráni:


Mgr. Hana Doležalová (koordinátor pro 1. stupeň)

Mgr. Andrea Schilbachová (koordinátor pro 2. stupeň)

Mgr. Martina Menšíková (koordinátor pro bilingvní třídy 1. a 2. stupně)


Co máme v úmyslu v rámci tohoto projektu realizovat?

 • Školní kluby pro nadané děti
 • Odborné denní výlety a exkurze
 • Badatelské dny pro žáky
 • Odborná víkendová škola

Veškeré aktivity, které budou pro nadané žáky probíhat, budou ZDARMA (tyto aktivity budou financovány z projektu SMO Talentmenagement).

Konkrétní aktivity, které již probíhají nebo budou probíhat v tomto školním roce:


1. Geo-klub

 • vedoucí: Mgr. Pavel Kohn
 • pro skupinu: vybraní žáci 2. stupně
 • plán práce klubu: exkurze na různá geologický významná místa v Ostravě a jejím okolí

2. Mobilní planetárium

 • garant: Mgr. Zdeněk Sieja
 • pro skupinu: vybraní žáci 1. stupně
 • jednorázová akce pořádaná u nás ve škole

3. Projekt „Voda má rozpuštěné vlasy“

 • garant: Mgr. Svatava Daňová
 • pro skupinu: nadaní žáci 4. D
 • exkurze na vodní elektrárnu Šance
 • žáci se dovědí o hospodaření s vodou, o tom, jak vzniká elektřina a další informace

4. Roboti ve škole

 • garant: Mgr. Nikol Mikesková
 • pro skupinu: bude určeno
 • nákup pomůcek do školy, které mohou být využity v rámci klubu programování

5. Badatelský den

 • garant: Mgr. Andrea Schilbachová
 • pro skupinu: vybraní žáci napříč 2. stupně, kteří se zajímají o pedologii a přírodopis
 • badatelský den 13. 6. 2019 na SVČ Ostava-Zábřeh

Plánujeme na šk. rok 2019/20

 • přírodovědecký klub
 • pokračování Geo-klubu
 • klub programování
 • přednášky expertů z oblasti přírodních věd