Talent management

Technický svět Ostrava


Dne 5. 12. 2019 jsme v rámci projektu Talentmanagement navštívili Velký Svět Techniky. Byla pro nás připravena zábavná show Kouzlo zrcadlení. Děti se dozvěděly, co to je osa souměrnosti, jaká písmenka jsou souměrná, jak se dá kouzlit se zradlem a malovat celým tělem. Všem se tento den velmi líbil a byla to pro nás všechny skvělá zkušenost.


3dtisk2 3dtisk
Lego WeDoDne 3. 12. 2019 proběhl kroužek Robotiky, kde se žáci seznámili s Legem WeDo. Sestavili si vlastního robota, kterého si i naprogramovali pomocí aplikace v ipadu.


3dtisk2 3dtiskWorkshop 3D tisk


Dnes jsme s talentovanými žáky navštívili workshop 3D tisk, kde si žáci zkusili práci v modelovacím programu a ukázali si, jak tiskárny fungují. Na konci workshopu všichni dostali již hotové výrobky z důvodu časové náročnosti tisku. Organizátor akce N. Mikesková.


3dtisk2 3dtisk
Workshop Virtuální realita


Dne 19. 11. 2019 navštívili talentovaní žáci 2. stupně naší školy workshop s názvem Virtuální realita v DDM v Porubě. Organizátor akce N. Mikesková.


ff ff
Výlet do Liberce - Ještěd, iQLANDIA


Dne 11. 11. 2019 jsme jeli se 40 talentovanými žáky z 1. i 2. stupně naší školy do Liberce. Cesta trvala s přestávkami přibližně 7 hodin, takže jsme šli s radostí hned na oběd. Po obědě jsme si udělali menší výšlap na Ještěd, kde byla velká zima a silný vítr, všem se na Ještědu moc líbilo. Poté následovalo ubytování na hotelu s večerním programem a výbornou večeří. Na druhý den po snídaní a úklidu pokojů jsme vyjeli do iQLANDIE, kde na nás čekalo hodinové představení s chemickými pokusy a následně cca 400 expozic. V iQLANDII jsme po obědě ještě chvíli zůstali a poté jsme se vydali na cestu domů.


k15


Videa a fotografie z akce naleznete ke stažení zde.Doležalová, Zezulková, Schilbachová, Mikesková
Zájezd Wieliczka Polsko


Dne 24. 10. 2019 se vydali talentovaní žáci s kantory na výlet do solného dolu Wieliczka v Polsku. Děti si užily mimo prohlídky solných dolů a jejich expozic, jaké to je pracovat jako havíř. Žáci se dostali do 130 m pod zem. Doprovázeli je kantoři - Š. Purkyňová, P. Kohn, M. Kučová, Z. Sieja.


Videa a fotografie z akce naleznete ke stažení zde.


ff ff
Lesní škola + klub


V tomto měsíčním bloku mohou žáci pozorovat život v lese a v půdě prostřednictvím mikroskopů za pomocí zkušených lektorů z organizace Lesy ČR a v klubu hrát různé přírodovědné a matematické hry. Orrganizátory klubu jsou I. Ivánková a E. Vlčková.


ff ff
Koužek s 3D pery


Dne 21. 10. 2019 proběhl kroužek tvoření 3D pery pro talentované žáky. Žáci se seznámili, jak s pery pracovat a vytvářeli nádherné 3D výtvory za které by se nestyděl ani profesionál.

M. Kučová

ff ff ff
Kroužek s Roboty - Ozoboti


Dne 15. 10. 2019 proběhl odpolední kroužek s Ozoboty s talentovanými žáky. Žáci se seznámili s malými roboty a naučili se princip jejich fungování. 


ff ff ff
Exkurze Geoklubu na Hončovu hůrku


Dne 1. 10. 2019 jsme se vydali na Hončovu hůrku, kde jsme nacházeli horniny vzniklé vulkanickou činností. Našli jsme kalcit, křemen, dolomit a ametyst.


ff  ffff


Autor: Barbora Brodová, Amálie Vaculíková
Testování IQ – 2. stupeň ZŠ


Dne 17. 9. 2019 proběhlo na naší škole testování IQ pořádané Mensou České republiky. Testování bylo pořádáno v rámci projektu, který podporuje talentované a bystré děti v oblasti vědy a techniky (talentmanagement). Testování se celkem zúčastnilo 70 žáků 7. – 9. tříd (9 - 15 let). Z toho velmi vysoké nadprůměrné IQ má 15 žáků. 
Exkurze na přehradě Šance


Dne 26. 6. 2019 se děti prvních až pátých tříd zúčastnily exkurze na přehradě Šance, která je rezervoárem pitné vody pro Moravskoslezský kraj. Měly možnost podívat se do strojovny a projít se pod dnem samotné přehrady. Dětem i učitelům se exkurze velmi líbila.


foto  foto
Testování IQ – 1. stupeň ZŠ

Dne 17. 6. 2019 proběhlo na naší škole testování IQ pořádané Mensou České republiky. Testování bylo pořádáno v rámci projektu, který podporuje talentované a bystré děti v oblasti vědy a techniky (talentmanagement). Testování se celkem zúčastnilo 37 žáků 1. – 6. tříd (6 - 13 let). Z toho velmi vysoké nadprůměrné IQ má 12 žáků. Výsledky dopadly úžasně.
Mobilní planetárium


Ve dnech 20. a 21. května 2019 zavítalo na naší škole mobilní planetárium pro vybrané třídy a talentované žáky naší školy (převážně 1. stupeň). Dne 20. 5. 2019 se vystřídaly třídy:

 • 5. B - Původ života
 • 1. D - Se zvířatky do vesmíru
 • 4. D, C - Voda zázrak přírody
V úterý 21. 5. 2019 se vystřídali vybraní talentovaní žáci:
 • 1.-3. třída (7 dětí) - Astronomie pro děti.
 • 4.-5. třída (12 dětí) - Klimatické změny
 • Geoklub Pavla Kohna (10 dětí) - Ze země
 • 3. D (9 dětí) - Původ života
 • 6. A, D (9 dětí) - Původ života 
Vše bylo realizováno v tělocvičně družiny nad školní jídelnou v nafukovací kopuli, kde vevnitř probíhala projekce filmu. Děti sledovaly vleže, následně proběhla diskuze nebo vypracování pracovních listů. Celkem se zúčastnilo cca 160 dětí včetně talentovaných. Podpora vzdělávání a talentmanagement K15

Statutární město Ostrava systematicky podporuje nadání a technickou gramotnost již od roku 2016.


I my jsme letos podali žádost na příspěvek na podporu vzdělávání na naší škole. Bylo nám přiděleno 500 000,- Kč na různé programy, exkurze a pomůcky pro talentované žáky v oblasti přírodovědné a technické.


Koordinátory této podpory byli vybráni:


Mgr. Hana Doležalová (koordinátor pro 1. stupeň)

Mgr. Andrea Schilbachová (koordinátor pro 2. stupeň)

Mgr. Nikol Mikesková

Mgr. Jana Zezulková (koordinátor pro bilingvní třídy 1. a 2. stupně)


Co máme v úmyslu v rámci tohoto projektu realizovat?

 • Školní kluby pro nadané děti
 • Odborné denní výlety a exkurze
 • Badatelské dny pro žáky
 • Odborná víkendová škola

Veškeré aktivity, které budou pro nadané žáky probíhat, budou ZDARMA (tyto aktivity budou financovány z projektu SMO Talentmenagement).

Konkrétní aktivity, které již probíhají nebo budou probíhat v tomto školním roce:


1. Geo-klub

 • vedoucí: Mgr. Pavel Kohn
 • pro skupinu: vybraní žáci 2. stupně
 • plán práce klubu: exkurze na různá geologický významná místa v Ostravě a jejím okolí

2. Mobilní planetárium

 • garant: Mgr. Zdeněk Sieja
 • pro skupinu: vybraní žáci 1. stupně
 • jednorázová akce pořádaná u nás ve škole

3. Projekt „Voda má rozpuštěné vlasy“

 • garant: Mgr. Svatava Daňová
 • pro skupinu: nadaní žáci 4. D
 • exkurze na vodní elektrárnu Šance
 • žáci se dovědí o hospodaření s vodou, o tom, jak vzniká elektřina a další informace

4. Roboti ve škole

 • garant: Mgr. Nikol Mikesková
 • pro skupinu: bude určeno
 • nákup pomůcek do školy, které mohou být využity v rámci klubu programování

5. Badatelský den

 • garant: Mgr. Andrea Schilbachová
 • pro skupinu: vybraní žáci napříč 2. stupně, kteří se zajímají o pedologii a přírodopis
 • badatelský den 13. 6. 2019 na SVČ Ostava-Zábřeh

Plánujeme na šk. rok 2019/20

 • přírodovědecký klub
 • pokračování Geo-klubu
 • klub programování
 • přednášky expertů z oblasti přírodních věd
Byla pro nás připravena zábavná show „Kouzlo zrcadlení“. Děti se dozvěděly, co to je osa souměrnosti, jaká písmenka jsou souměrná, jak se dá kouzlit se zrcadlem a malovat celým tělem. Všem se tento den velmi líbil a byla to pro nás všechny skvělá zkušenost.