Workout Revolta

 Dne 31. 10. 2014 proběhla v prostorách naší tělocvičny přednáška s praktickou ukázkou týkající se workoutu. Hlavními aktéry byly hoši ze Seberevolty Ostrava. Hlavní myšlenkou tohoto snažení je, aby člověk dokázal kontrolovat a ovládat každou část těla a tím získal sílu, pružnost, rychlost, výdrž a to bez jakýchkoliv podpůrných prostředků. Této přednášky se aktivně zúčastnili i žáci a učitelé naší školy.